2010

Tidligere

Tid og sted: 26. nov. 2010 09:15, Auditorium 3 Helga Engs hus, blindern

Cand.philol. Unn Pedersen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: I smeltedigelen - finsmedene i vikingtidsbyen Kaupang

Tid og sted: 10. nov. 2010 09:15, Auditorium 2 Georg Sverdrups hus, Blindern

Cand.philol. Zanette Glørstad  ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Ringspennen og kappen. Kulturelle møter, politiske symboler og sentraliseringsprosesser i Norge ca. 800-950

Tid og sted: 10. sep. 2010 09:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Cand. philol Ole Martin Rønning vedInstitutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Stalins elever. Kominterns kaderskoler og Norges Kommunistiske Parti 1926-1949

Tid og sted: 8. sep. 2010 09:15, Auditorium 4 i Domus Academica, (Urbygningen) i sentrum.

Cand. philol. Øystein Rolandsen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Civil War Society? Political Processes, Social Groups and Conflict Intensity in the Southern Sudan, 1955-2005.