Disputas: Vikingtidens motesmykker

Cand.philol. Unn Pedersen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: I smeltedigelen - finsmedene i vikingtidsbyen Kaupang

Unn Pedersen

I sin avhandling avdekker arkeolog Unn Pedersen at det ble masseprodusert motesmykker i vikingtidsbyen Kaupang.

Detaljerte studier av håndverksavfallet avslører hvilke smykker som ble fremstilt i byen på 800- og 900-tallet. Håndverkerne på Kaupang lagde draktsmykker, armbånd og beslag for hester, ”folk flest” og vikingtidens overklasse.

Vikingtidens metallstøping blir ofte beskrevet som bronsestøping, men Pedersen viser at det ble arbeidet med en rekke ulike metaller og legeringer, gull, sølv, messing, bronse, bly og tinn. Håndverkerne på Kaupang var svært kvalitetsbevisste. De benyttet seg av importert råmateriale av aller høyeste kvalitet og renset gull og sølv. De behersket mange ulike teknikker og må ha hatt god opplæring og lang trening.

Pedersen presenterer det eneste kjente støpeverkstedet fra vikingtid i Norge. Det er klare likhetstrekk mellom håndverksproduksjonen på Kaupang og i de tre andre vikingtidsbyene i Skandinavia, Birka, Ribe og Hedeby. Kaupang skiller seg imidlertid ut ved at bly oftere ble benyttet som råmateriale, akkurat som i vikingtidsbyene York og Dublin. Motiver og råmateriale tyder også på forbindelser til Frankerrike. Funnene fra de arkeologiske utgravningene på Kaupang viser altså at smykkestøpere var godt integrert i vikingtidsbyen, og at de i tillegg hadde gode kontakter i Skandinavia og Nord-Europa.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 25. november 2010 i Auditoium 2 Eilert Sundts hus, Blindern
kl. 16.15-17.00: “Forholdet mellom profesjonelt håndverk og husflid belyst ved materiale fra vikingetidens håndverksplasser.”

Bedømmelseskomité

  • Professor Lars Jørgensen, Nationalmuseet, København (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis Lars Stenvik, NTNU (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Ingrid Fuglestvedt, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Disputasleder er professor Lotte Hedeager, instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO.

Veileder

  • Professor Dagfinn Skre, Universitetet i Oslo

 

Publisert 7. des. 2020 14:35 - Sist endret 7. des. 2020 14:35