Disputas: Stalins norske elever

Cand. philol Ole Martin Rønning vedInstitutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Stalins elever. Kominterns kaderskoler og Norges Kommunistiske Parti 1926-1949

Ole Martin Rønning

Med avhandlingen "Stalins elever. Kominterns kaderskoler og Norges Kommunistiske Parti 1926-1949" avdekker historikeren Ole Martin Rønning en dramatisk og hittil ukjent del av norsk politisk historie.

I mellomkrigstiden deltok en rekke norske kommunister i en hemmelig, ideologisk kaderutdanning i Sovjetunionen. Ved hjelp av tidligere utilgjengelige kilder fra sovjetiske arkiver, kartlegger avhandlingen for første gang hvem de norske elevene var, hva opplæringen deres bestod av og hvilket omfang den hadde.

Gjennom undervisningen og i praktisk tjeneste på fabrikker eller kollektivbruk ble de i utgangspunktet entusiastiske kaderskoleelevene stilt overfor Stalin-tidens udiskutable krav om ideologisk underkastelse og selvdisiplin. Enhver opposisjon ble fordømt som avvik. Rønnings avhandling belyser hvordan nordmennene reagerte på det de opplevde under opplæringen, og skildrer - ikke minst - de disiplinerende mekanismene som fantes integrert i studiekonteksten og som trådte i kraft hvis såkalte avvik kom til syne blant elevene.
Under utdanningen i Moskva var det meningen at elevene skulle tilegne seg en spesiell sovjetisk politisk kultur og overføre denne til det hjemlige kommunistpartiet.

Kombinert med en gjennomgang av den kommunistiske bevegelsen i Norge i 1930- og 1940-årene, vurderer Rønning i hvilket omfang trekk fra den sovjetiske partikulturen kom til å prege kommunistenes virksomhet og peker på de konsekvenser dette fikk innad i det norske partiet.
 

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 9. september 2010, kl. 17.15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern
Oppgitt emne: "Forskningen om NKPs utvikling 1945-1949. Hovedsynspunkter og debatt."

Bedømmelseskomité

  • Forskningsbibliotekar Morten Thing, Roskilde Universitet (førsteopponent)
  • Professor Klas-Göran Karlsson, Lunds Universitet (annenopponent)
  • Professor Jorunn Bjørgum, Universitetet i Oslo (administrator)
     

Leder av disputas

Professor Tor Egil Førland, IAKH, Universitetet i Oslo

Veileder

 

Arrangør

Institutt for arkeologi, konservering og historie v/Katrine Randin
Publisert 7. des. 2020 14:35 - Sist endret 7. des. 2020 14:35