2011

Tidligere

Tid og sted: 14. okt. 2011 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Håvard Klevberg ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden graden philosophiae doctor (ph.d.): Maritim luftovervåking i nord - 333 skvadron i norsk sikkerhetspolitikk

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Ansiktsuttrykk, Frisyre, Hake.
Tid og sted: 13. mai 2011 09:15, auditorium 103, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Kerstin Bornholdt ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Between Exhausting Sports and Swinging Rhythm: An Inquiry into Medical Knowledge Production About Women's Sports and Women's Gymnastics in Norway, Denmark and Germany in the Interwar Years.

Tid og sted: 8. apr. 2011 10:15, Universitetets Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.polit. John Mikal Kvistad ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.: Nasjonalsosialistiske ungdom i Norge. Historien om Nasjonal Samlings Ungdomsfylking 1933-1945. Ideologi og organisering.

Tid og sted: 1. apr. 2011 09:15, Auditorium 103, Georg Morgenstiernes hus, Blindernveien 31

Cand.philol. Harald Utter ved Institutt for arkeologi, konservering og historie  ved vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Å leve med fabrikkens puls- en studie av hagebyen Åbøbyen i Sauda og industriarbeiderne som bodde der i perioden 1960-1980

Tid og sted: 25. mars 2011 09:15, Georg Sverdrups hus, auditorium 2, Blindern

Mag.art. Hilde Rigmor Amundsen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Mot de store kulturtradisjonene – endringsprosesser fra tidligneolitikoum til førromersk jernalder mellom Mjøsa og Femunden

Tid og sted: 25. feb. 2011 10:15, Universitetets Gamle festsal, Domus Academica, Sentrum.

Cand.philol. Per Jostein Ringsby ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: 40 års kamp for fred. Tre fredsforeninger i Skandinavia 1882-1922

Tid og sted: 18. feb. 2011 10:15, Universitetets Gamle festsal, Domus Academica, Sentrum

Magister Knut Paasche ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos: Tuneskipet. Dokumentasjon og rekonstruksjon