2012

Tidligere

Tid og sted: 7. des. 2012 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Hege Roll-Hansen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Arbeid og forsørgelse. En undersøkelse av kjønn, husarbeid og kategorisering i norske folketellinger mellom 1866 og 1940

Bildet kan inneholde: Hake, Panne, Kollisjonsarbeider.
Tid og sted: 9. nov. 2012 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Morten Nordhagen Ottosen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Popular Responses to Unpopular Wars: Resistance, Collaboration and Experiences in Norwegian Borderlands, 1807-1814

Tid og sted: 12. okt. 2012 10:15, auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus, Blindern

Magister Nicola Karcher ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Zwischen Nationalsozialismus und nordischer Gesinnung Eine Studie zu den rechtsgerichteten Verbindungen norwegisch-deutscher Milieus in der Zwischenkriegszeit

Tid og sted: 26. sep. 2012 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Mag.art. Konstantinos Chilidis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The construction of knowledge in archaeology – the case of ”Philip’s tomb” at Vergina in northern Greece

Tid og sted: 14. sep. 2012 09:15, Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino, Blindern

Cand.philol. Christian L. Rødsrud ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): I liv og død: Keramikkens sosiale kronologi i eldre jernalder

Tid og sted: 6. sep. 2012 09:15, auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Cand.polit. Petter Nesser ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Jihad in Europe. Patterns in Islamist terrorist cell formation and behaviour, 1995-2010

Tid og sted: 1. sep. 2012 10:15, auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Cand.philol. Marthe Hommerstad ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Politiske bønder - Bondepolitikk og Stortinget 1815-1837

Tid og sted: 24. aug. 2012 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Steinar Solheim ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Lokal praksis og fremmed opphav. Arbeidsdeling, sosiale relasjoner og differensiering i østnorsk tidligneolitikum

Tid og sted: 25. mai 2012 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Stian Nordengen Christensen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Approaching Counterfactuals in History, with a Case Study of the Historiography of the War in Bosnia-Herzegovina in 1993

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Øyenbryn, Hake, Frisyre.
Tid og sted: 11. mai 2012 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Anne Stenersen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Brothers in Jihad: Explaining the Relationship between al-Qaida and the Taliban, 1996-2001

Tid og sted: 24. mars 2012 10:15, auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Master Hallvard Kvale Svenbalrud ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Foundation and Ornament: The United Nations as ‘Cornerstone of Norwegian Foreign Policy’, 1970-2005

Tid og sted: 16. mars 2012 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Vera Schwach ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Til havs med vitenskapen. Fiskerirettet havforskning 1860-1970

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Øyenbryn, Frisyre, Panne.
Tid og sted: 7. feb. 2012 09:15, Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino, Blindern

Cand.philol. Anne Lene Melheim  ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Recycling ideas. Bronze Age metal production in southern Norway