Disputas: Nordmenn ville ikke ha norsk selvstendighet i 1814

Master Morten Nordhagen Ottosen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Popular Responses to Unpopular Wars: Resistance, Collaboration and Experiences in Norwegian Borderlands, 1807-1814

Bildet kan inneholde: Hake, Panne, Kollisjonsarbeider.

Morten Nordhagen Ottosen

1814 regnes som det store mirakelåret i norsk historie, kjent for Grunnloven, oppløsningen av foreningen med Danmark og starten på unionen med Sverige. Hadde bøndene i grenseområdene på Østlandet fått det som de ville, hadde hendelsene i 1814 neppe blitt noe av. Bøndene ville aller helst være i fred og at ting skulle forbli som de var.

I sin doktoravhandling om grensebefolkningens reaksjoner på omveltningene rundt 1814, viser Morten Nordhagen Ottosen at bøndene helst ikke ville ha noe med napoleonskrigenes politikk å gjøre. Det som for senere generasjoner fremsto som nasjonale heltedåder og mirakler, var et levende mareritt for de fleste som opplevde dem i samtiden. Særlig var krigene med Sverige i 1808 og 1814 upopulære. Det betyr derimot ikke at bøndene i de østlandske grenseområdene var særlig svenskvennlige, selv om det var tette forbindelser over grensen. Snarere florerte det av anti-svenske fordommer, samtidig som de fleste følte seg ganske så norske og var lojale overfor den dansk-norske kongen i København. Ottosen viser at det likevel var få bønder som ville ofre liv, lemmer, ressurser eller tid, verken for konge eller fedreland. I stedet var de seg selv nærmest.

Det var samtidig dette som gjorde 1814 mulig. Ottosen viser hvordan bondebefolkningen var sterkt skeptisk og motvillig til det norske selvstendighetsprosjektet på Eidsvoll, fordi den forsto det ville bety krig og omveltninger. Sverige kunne utnytte dette til å få aksept for en svensk-norsk union ved å la bøndene i Norge være i fred under krigen i 1814. Samme hensyn lå bak at Grunnloven ble respektert fra svensk side, ettersom noen svensker fryktet at en tvangsinnlemmelse av Norge i Sverige ville innebære utålelige omveltninger for bøndene.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 8. november 2012, kl. 17.15, i auditorium 2, Georg Sverdrup hus, Blindern: "Denmark-Norway and Sweden as military states in the Napoleonic Wars"

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Tine Damsholt, Københavns Universitet (andreopponent)
  • Professor Charles Esdaile, University of Liverpool (førsteopponent)
  • Professor Øystein Rian, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Erling S. Sandmo

Veileder

Arrangør

Institutt for arkeologi, konservering og historie
Publisert 7. des. 2020 14:35 - Sist endret 11. des. 2020 13:35