2014

Tidligere

Tid og sted: 26. nov. 2014 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Torleif Rosager Hamre ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Histories for a New Nation: Visions of the National Past in Argentine Secondary School Textbooks (1861-1912)

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Øyenbryn, Panne, Hake.
Tid og sted: 14. nov. 2014 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Josephine Munch Rasmussen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Saving objects, securing collections: Motives and justifications for dealing, digging and collecting antiquities

Bildet kan inneholde: Ansikt, Panne, Hake, Briller, Eyewear.
Tid og sted: 7. nov. 2014 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Andreas Snildal ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): An Anti-Semitic Slaughter Law? The Origins of the Norwegian Prohibition of Jewish Religious Slaughter c. 1890-1930

Tid og sted: 3. okt. 2014 09:15, auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Master Martin Austnes ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Utformingen av det nye Norges bank- og pengevesen: Et historisk perspektiv på reformprosessen og tilknyttede debatter ca. 1814-1816

Tid og sted: 26. sep. 2014 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Lisbeth Skogstrand ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Warriors and other Men. Notions of Masculinity from the Late Bronze Age to the Early Iron Age

Bildet kan inneholde: Ansiktshår, Hår, Skjegg, Bart, Hake.
Tid og sted: 19. sep. 2014 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Øystein Lydik Idsø Viken ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Frygte Gud og ære Kongen: preikestolen som politisk instrument i Noreg 1720-1814

Bildet kan inneholde: Hjelm, Hard hat, Klær, Personlig verneutstyr, Har.
Tid og sted: 19. sep. 2014 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Sigrid Staurset ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Lithic technology and prehistoric behaviour patterns in the Middle Stone Age of Tsodilo Hills, Botswana

Tid og sted: 12. sep. 2014 13:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Jardar Sørvoll ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) : The Politics of Cooperative Housing in Norway and Sweden 1960-1990 (1945-2013) - The Swedish Deregulation of 1968 and the Norwegian Liberalization of the 1980s

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Panne, Hode, Hake.
Tid og sted: 22. aug. 2014 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Trond Spurkeland  ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr. philos.): Skandinavia som krigsteater? Noreg og Sverige i den britiske krigsstrategien frå 3. september 1939 til 8. april 1940

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Frisyre, Øyenbryn, Blond.
Tid og sted: 27. juni 2014 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Sigrid Øvreås Svendal ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): COME DANCE WITH US: Amerikansk påvirkning på scenedansen i Skandinavia 1950-1980

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Øyenbryn, Leppe, Frisyre.
Tid og sted: 20. juni 2014 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Laura Falender ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) : Social Housing in Post-War Oslo and Edinburgh: Modernizing, Decentralizing, and Renewing the Urban Housing Stock, ca. 1945-1985

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Øyenbryn, Fotografi, Frisyre.
Tid og sted: 8. apr. 2014 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.polit Kari H. Nordberg ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ansvarlig seksualitet. Seksualundervisning i Norge 1935-1985.

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Øyenbryn, Hake, Frisyre.
Tid og sted: 4. apr. 2014 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Elise Naumann ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Diet, mobility and social identity in Norway AD 400-1050. An investigation based on δ13C, δ15N and 87Sr/86Sr analyses of human remains.

Bildet kan inneholde: Ansikt, Hår, Hake, Panne, Kinn.
Tid og sted: 28. mars 2014 09:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Master Gjermund Forfang Rongved ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Slide from Stability. Monetary and fiscal policy in Norway 1914–1920

Bildet kan inneholde: Hake, Eyewear, Briller, Herre, Panne.
Tid og sted: 14. feb. 2014 09:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Master Johannes Due Enstad ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Soviet Citizens under German Occupation: Life, Death and Power in Northwest Russia, 1941-1944.

Bildet kan inneholde: Ansikt, Hår, Panne, Hake, Øyenbryn.
Tid og sted: 31. jan. 2014 09:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Master Håkon Andreas Evju ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ancient Constitutions and Modern Monarchy - Historical Writing and Enlightened Reform in Danmark-Norway, c. 1730-1814.

Tid og sted: 17. jan. 2014 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand. philol. Trine Rogg Korsvik ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): "Pornografi er teori, voldtekt er praksis": Kvinnekamp mot voldtekt og pornografi i Frankrike og Norge ca. 1970–1985.