Disputas: «Festen?»

Master Gjermund Forfang Rongved ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Slide from Stability. Monetary and fiscal policy in Norway 1914–1920

Bildet kan inneholde: Ansikt, Hår, Hake, Panne, Kinn.

Gjermund Forfang Rongved

I løpet av Gunnar Knudsens lange regjeringstid under første verdenskrig og frem til 1920 sviktet grunnmuren i penge- og finanspolitikken. På tross av krigsboomen, bygget Norge opp en enorm statsgjeld, pengemengden flerdoblet seg, kroneverdien ble halvert, og Den skandinaviske pengeunionen havarerte. Forfallet i de norske statsfinansene og det ødelagte pengevesenet skyldtes imidlertid ikke uansvarlighet og lettsindighet. Utviklingen skyldtes heller et overskudd av nasjonale hensyn og ansvarstagen. Dette fremkommer av Gjermund Forfang Rongveds doktoravhandling om den norske penge- og finanspolitikken i perioden 1914-1920.

Rongved har analysert drivkreftene som lå bak den økonomiske politikken i kriseårene. Tradisjonelt har Norges Bank og Finansdepartementet blitt ansett å ha handlet i strid med sunn økonomisk fornuft, mens de harde tjueåra i kontrast har blitt oppfattet som oppvasken etter lang og lettsindig festing. Rongved viser imidlertid at myndighetene kontinuerlig balanserte mellom ulike kritiske hensyn, og var langt mer bevisste på negative følger av politikken enn historien har gitt dem honnør for. Men for å oppnå hovedmålsetningene – opprettholdelse av nøytraliteten og det økonomiske liv – så myndighetene seg nødt til å ofre det gamle rammeverket. Det var krisetider, og staten inntok for første gang en aktiv og svært dominerende rolle for å sørge for innbyggernes ve og vel. Finansdepartementet gjorde hva det kunne for å skaffe midler, men strevde da krigen ble lang, varetilførselen forverret og prisene steg. Som Rongved viser forlot den svært uavhengige Norges Bank målet om en stabil krone for å kunne støtte statens krisepolitikk; slik ofret Norges Bank både uavhengighet og en snever pengepolitikk til fordel for en nasjonal sentralbankpolitikk.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 27. mars 2014, kl. 17.15. Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern: "Norway and the great powers: economics and politics, 1900-1945"

Bedømmelseskomité

  • Professor Kristine Bruland, University of Oslo (administrator)

  • Reader Glenn O’Hara, Oxford Brookes University (førsteopponent)

  • Lecturer Tobias Straumann, University of Zurich (andreopponent)

Leder av disputas

Professor Jan Eivind Myhre

Veileder

  • Professor Einar Lie, Universitetet i Oslo
  • Post doktor Lars Fredrik Øksendal, Norges Handelshøyskole

Arrangør

Institutt for arkeologi, konservering og historie v/Erlend Kristiansen Haavardsholm
Publisert 7. des. 2020 14:36 - Sist endret 11. des. 2020 14:25