Disputas: Åpner dører til vikingtiden

Master Marianne Hem Eriksen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Portals to the Past. An archaeology of doorways, dwellings, and ritual practice in Late Iron Age Scandinavia

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Briller, Eyewear, Øyenbryn.

Marianne Hem Eriksen

En dør er en hverdagslig ting, i dag og i fortiden. Men døren er også en sosial, romlig og rituell grense, både i dagligliv og i bestemte situasjoner. – Tenk på tradisjonen hvor brudgommen bærer bruden over dørstokken etter bryllupet, sier Marianne Hem Eriksen.

Studier av vikingtiden har tradisjonelt omhandlet temaer som vikingtokter, kongemakt og monumentale gravhauger. Eriksen har forsket fra en annen vinkel enn det klassiske ovenfra og ned-perspektivet: Hun har forsket på hus og hushold som grunnleggende byggesteiner i vikingenes samfunn. Eriksen har samlet en database over hus fra yngre jernalder i Norge (ca. år 550-1050), og analyser av dette nysamlede materialet har gitt ny kunnskap om perioden. Hun har særlig studert yngre jernalders dører og inngangspartier. Avhandlingen viser eksempler på at døde mennesker er begravet ved inngangen til bolighus, at gjenstander er nedlagt i døren for å avskrekke åndeverdenen, og en sammenheng mellom seksualiserte ritualer og dører.

- Studien viser at døren på mange måter har vært forstått som en portal til en annen verden. Samtidig har jeg forsøkt å vise forskningspotensialet som ligger i vikingtidens dagligliv.Ved å rette fokus mot hus og hushold kan vi, bokstavelig talt, åpne nye dører til fortiden, sier hun.

Forsking på vikingtidens hus og dører i en sosial, romlig og rituell kontekst har gitt ny kunnskap om hushold, maktforhold og ritualer. Eriksen har bl.a. beregnet størrelsen på husholdsgrupper og fastslått at arkitekturen har tette bånd til resten av Skandinavia. Marianne Hem Eriksen legger også frem nye tolkninger om romlig organisering og aktivitetssoner i husene. Slik belyser avhandlingen livene til vanlige mennesker, også kvinner, barn og treller, i stedet for det stadige fokuset på den mannlige politiske elite.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 11. september 2015, kl. 10.15 i Sangerhallen, Håndverkeren kurs- og konferansesenter, Rosenkrantzgate 7 (inngang fra Kristian IV gate): "The Viking Woman: Changing Perspectives."

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Ingrid Fuglestvedt, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Mads Kähler Holst , Aarhus universitet (førsteopponent)
  • Professor Neil Price, Uppsala universitet (andreopponent)

Leder av disputas

Professor Christopher Prescott

Veileder

Arrangør

Institutt for arkeologi, konservering og historie v/Erlend Kristiansen Haavardsholm
Publisert 7. des. 2020 14:37 - Sist endret 19. feb. 2021 09:15