Disputas: Framveksten av al-Qaida i Irak

Cand.philol. Truls Hallberg Tønnessen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Al-Qaida in Iraq: The Rise, The Fall and the Comeback

Truls Hallberg Tønnessen

Foto: FFI

I 2003 invaderte en USA-ledet koalisjon Irak og styrtet diktatoren Saddam Husseins og hans undertrykkende regime. En av grunnene til at USA fjernet dette regimet var antakelsen om at regimet hadde vært involvert i 11. september-angrepet og ga støtte til det internasjonale terroristnettverket al-Qaida.

Det viste seg i etterkant av invasjonen at det var svært lite, om noe, samarbeid mellom regimet i Irak og al-Qaida. Som en følge av invasjonen greide imidlertid al-Qaida-nettverket å etablere en av de mest aktive lokale avdelinger i nettverkets historie under navnet al-Qaida i Irak. Denne gruppen er også en forløper til organisasjonen som i dag kaller seg for “Den islamske stat” og som har tatt kontroll over store deler av Irak og Syria.

Avhandlingen “Al-Qaida in Iraq: The rise, the fall and the comeback” forklarer hvordan en liten gruppe av utenlandske fremmedkrigere greide å etablere det som skulle bli en av al-Qaidas historisk sett sterkeste lokale avdelinger til tross for nærværet av over 100 000 amerikanske soldater med uttalt mål om å bekjempe nettopp al-Qaida.

Basert hovedsakelig på primærkilder fra al-Qaida i Irak gir avhandlingen en historisk oversikt over framveksten av al-Qaida i Irak og trekker fram en rekke årsaksfaktorer som bidrar til å forklare gruppas framvekst.  Et hovedargument i avhandlingen er at den lokale irakiske konteksten og den lokale konflikten som al-Qaida i Irak opererte innenfor er svært sentral både for å forstå gruppas framvekst, fall og tilbakekomst og også for å forstå gruppas strategi og oppførsel.

Truls Hallberg Tønnessen er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) hvor han har vært en del av FFIs forskningssatsing på terrorisme og politisk vold siden 2006.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 16. oktober 2015, kl. 10.15 i auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern: "To what extent does the concept of the "conflict entrepreneur" help to explain the resurgence of Islamic State in Syria and Iraq after 2011?"

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Stéphane Lacroix, Sciences Po (andreopponent)
  • Professor Charles R. H. Tripp, SOAS (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis Hanne Hagtvedt Vik, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Tor Egil Førland

Veileder

Publisert 7. des. 2020 14:37 - Sist endret 7. des. 2020 14:37