2016

Tidligere

Tid og sted: 4. nov. 2016 12:30, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

M.phil. David Hill ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Urbanisation and settlement in western Asia Minor: Ionia and Metropolis in the Torbalı plain, a GIS approach

Tid og sted: 24. okt. 2016 12:30, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Master Amund Nørstrud Lundesgaard ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Controlling the Sea and Projecting Power: U.S. Navy Strategy and Force Structure After the Cold War

Tid og sted: 21. okt. 2016 12:30, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Idar Flo ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): “Et ugiendrivelig bevis på nazistenes barbari" - Rettsoppgjer, minneproduksjon og gjenreising i Norsk Filmrevy 1945 — 1949

Tid og sted: 14. okt. 2016 12:30, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Chalak Kaveh ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): ”Omstreiferuvæsenet”: Politiets og domstolenes behandling av tatere og sigøynere 1900-1960

Tid og sted: 30. sep. 2016 12:30, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Karen Arup Seip ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): ”…inghen Riddher eller god mand skal haffue mer end try Par Kledher aff Silke…” Adelig sosialt demonstrativt forbruk i 1500-tallets Danmark-Norge

Tid og sted: 16. sep. 2016 12:30, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Kjetil Braut Simonsen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Nazifisering, kollaborasjon, motstand - En analyse av Politidepartementet og Forsyningsdepartementet (Næringsdepartementet), 25. september 1940 - 8. mai 1945

Tid og sted: 9. sep. 2016 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Gunnar Yttri ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Gjennombrot og kjenneteikn: Liner i soga om høgare utdanning i Sogn og Fjordane

Tid og sted: 26. aug. 2016 12:30, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Bjørn Arne Steine ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Fred, forskning og formidling. Internasjonale studier i Norge og Sverige 1897-1940

Tid og sted: 24. juni 2016 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Håvard Friis Nilsen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Resistance in therapy and war – Psychoanalysis in Norway 1920–1945

Tid og sted: 20. mai 2016 12:30, auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Hege Skalleberg Gjerde ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Sørsamisk eller førsamisk? Arkeologi og sørsamisk forhistorie i Sør-Norge – en kildekritisk analyse

Tid og sted: 15. apr. 2016 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Astrid Johanne Nyland ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Humans in Motion and Places of Essence. Variation of rock procurement practices in the Stone, Bronze and Early Iron Ages, in southern Norway

Tid og sted: 19. feb. 2016 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Lars Lien ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) : "...Pressen kan kun skrive ondt om jøderne". Jøden som kulturell konstruksjon i norsk dags- og vittighetspresse 1905-1925

Tid og sted: 2. feb. 2016 12:30, auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Lars Reinholt Aas ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): A conglomerate of meaning: The rock art of Ladakh through myth and ritual

Tid og sted: 19. jan. 2016 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Ingunn Marit Røstad ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Smykkenes språk. Smykker og identitetsforhandlinger i Skandinavia ca. 400-650/700 e.Kr.