Disputas: Psykoanalysens historie i Norge

Cand.philol. Håvard Friis Nilsen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Resistance in therapy and war – Psychoanalysis in Norway 1920–1945

Håvard Friis Nilsen

For første gang behandles den tidlige psykologien og psykoanalysens historie i Norge av en historiker, i skjæringspunktet mellom politisk historie og vitenskapshistorie. Håvard Friis Nilsen har forsket på vår første professor i psykologi, Harald Schjelderup (1895-1974), som etablerte både psykologi og psykoanalyse som profesjoner i Norge.

Schjelderup arbeidet for å forankre psykoanalysen vitenskapelig, i en spenningsfylt politisk epoke. I 1934 fikk han den fremtredende og kontroversielle psykoanalytikeren Wilhelm Reich (1897-1957) fra Østerrike til Norge, og de to innledet et omfattende samarbeid. Avhandlingen følger Schjelderup og Reich og deres karrierer i Wien, Berlin og Oslo, i en periode som skulle vise seg å sette dem begge i sentrum av en av de største konflikter i psykoanalysens historie, etter Hitlers maktovertakelse i Tyskland.

Håvard Friis Nilsen baserer store deler av avhandlingen på nytt arkivmateriale og tidligere upubliserte kilder, og viser slik nye sider ved framveksten av psykologien som profesjon. Schjelderup ble vår første professor i psykologi og kretsen rundt ham dannet den første psykologforening. Avhandlingen viser hvordan disse banebrytende forskerne forsøkte å etablere en norsk avdeling innen den internasjonale psykoanalytiske forening (IPA), og også deres forsøk på å forene psykoanalysen med akademisk, eksperimentell psykologi. Målet om en objektiv vitenskap førte til en av de mest politiserte debatter i psykoanalysens historie. Avhandlingen gir nærbilder av personlige analyser av blant andre Rolf Stenersen, Harald Schjelderup, Sigurd Hoel og Nic Waal.

Disse pionerene ville skape en psykosomatisk orientert behandlingsretning med vekt på forståelse av det autonome nervesystem så vel som pasientens motstand i terapien. Motstandsbegrepet var viktig også i en større sammenheng. Avhandlingen viser hvordan denne gruppen analytikere utviste offentlig og hemmelig motstand, først mot nazismen i Tyskland, så mot den stalinistiske utviklingen i Sovjetunionen, og til slutt mot den nazistiske okkupasjonen av Norge.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 23. juni 2016 i Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern:

Kl. 16.15-17.00 Selvvalgt emne: "Freud’s Freedom. Psychoanalysis and the Republican Concept of Liberty."

Kl. 17.15-18.00 Oppgitt emne: "Politics, Personalities and Professional Conflict in the History of Psychoanalysis"

Bedømmelseskomité

  • Professor Mitchell Ash, Universität Wien (førsteopponent)
  • Professor Dr. John Peter Collett, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Dr. Elizabeth Lunbeck, Harvard University (andreopponent)

Leder av disputas

Professor og ph.d.-ansvarlig Christopher Prescott
 

Publisert 26. mai 2016 15:15 - Sist endret 14. juni 2016 16:10