Disputas: Enhet og mangfold i sørsamisk forhistorie

Master Hege Skalleberg Gjerde ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Sørsamisk eller førsamisk? Arkeologi og sørsamisk forhistorie i Sør-Norge – en kildekritisk analyse

Hege Skalleberg Gjerde

Stadig flere kulturminner og arkeologiske gjenstander tolkes som samiske også utenfor de tradisjonelle, samiske områdene. Men hvordan bestemmes kulturminner som samiske eller norrøne?

I avhandlingen Sørsamisk eller førsamisk? Arkeologi og sørsamisk forhistorie i Sør-Norge – en kildekritisk analyse undersøker Hege Skalleberg Gjerde hvordan postkoloniale perspektiv både muliggjør og begrenser fortellingen om en sørsamisk fortid.

Kritikk av majoritetssamfunnets historiefortelling har vært avgjørende for å muliggjøre minoriteters historiefortelling. Men heller ikke minoriteters historiefortellinger kan forbli statiske og uutfordrede.

– Min kritikk av etablerte kategorier innebærer ikke en avvisning av sørsamisk forhistorie som sådan, men en oppfordring om å gå utover en polarisering mellom samisk og norrøn i fortellinger om fortiden, sier Hege Skalleberg Gjerde.

Gjerde viser hvordan argumentasjonen for en sørsamisk forhistorie i Sør-Norge er fanget i et dilemma mellom fortellinger om kontinuitet i kontrast til fortellinger om variasjon.

Hun mener at kategoriseringen av det arkeologiske materialet som brukes for å belegge en sørsamisk forhistorie i Sør-Norge ikke yter materialet rettferdighet, fordi det finnes store variasjoner som blir overskygget og underkommunisert. Særlig gjelder det de såkalte fangstmarksgravene i Sør-Norge, hvor flertallet ikke passer kriteriene for kategorien.

Avhandlingen gir ny innsikt i forskningen på og forståelsen av samisk historie.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 20. mai 2016, kl. 10.15 i auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern: "Samisk arkeologi - kritisk alternativ eller "business as usual?""

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Ingrid Fuglestvedt, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Fil.dr. Carl-Gösta Ojala, Uppsala Universitet (førsteopponent)
  • Professor Bjørnar Olsen, Universitetet i Tromsø (andreopponent)

Leder av disputas

Professor og ph.d.-ansvarlig Christopher Prescott

Veileder

Publisert 18. feb. 2016 14:18 - Sist endret 11. des. 2020 15:09