Disputas: Var vi østlendinger og vestlendinger alt i steinalderen?

Cand.philol. Astrid Johanne Nyland ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Humans in Motion and Places of Essence. Variation of rock procurement practices in the Stone, Bronze and Early Iron Ages, in southern Norway

Astrid Johanne Nyland

Hvilke materialer som brukes til redskaper og våpen har aldri vært tilfeldig, heller ikke i sørnorsk stein- og bronsealder. Kontroll over steinbrudd og tilgang til enkelte typer stein har vært viktig for å utrykke felleskap og tilhørighet til en gruppe, eller en region.

– Enkelte av steinbruddene er noe av det mest monumentale som ble skapt av mennesker i norsk steinalder. Derfor er det ikke rart at slike steder, og stein fra slike steder, fikk en særskilt betydning ut over det å være råstoffkilder, sier Astrid Nyland.

Tradisjoner knyttet til stein viser hvem du er

I møter mellom mennesker fra ulike steder eller kulturer, kan det å synliggjøre egen identitet og tradisjoner føles viktig. Variasjoner i måter vi gjør ting på og de tingene vi omgir oss med kan fortelle mye om hvem vi er og hvor vi er fra. – Også tradisjoner knyttet til bruk av stein og steinbrudd utrykker sosiale relasjoner, stedstilhørighet og gruppeidentitet, hevder Nyland.

Over tid utviklet det seg forskjeller i måten en skaffet seg stein på i Sør-Norge. Særlig tydelig ble ulikhetene mellom Østlandet og Vestlandet for rundt 6-7000 år siden. – På Vestlandet fungerte enkelte steinbrudd som ankerpunkt for tilhørighet i ellers relativt mobile samfunn. Stein fra noen steinbrudd ble fraktet over lange avstander, til tross for at det fantes andre gode råstoffkilder langs kysten, påpeker Nyland. På Østlandet fant jeg derimot ikke tilsvarende tilknytning til bruddsteder og bruk av stein. I stedet virker råstoffstrategiene der mer opportunistiske og varierte.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 15. april 2016, kl. 10.15 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "Beyond Norway - recent approaches in Stone Age raw material studies"

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Sheila Coulson, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Mark Edmonds, University of York (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis Anders Högberg, Linnæus University (andreopponent)

Leder av disputas

Professor Lotte Hedeager

Veileder

  • Ingrid Fuglestvedt, Universitetet i Oslo
  • Hein Bjerck, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Publisert 17. feb. 2016 15:59 - Sist endret 29. nov. 2017 11:51