Disputas: Glimrende kommunikasjon – Smykker som identitetsmarkører i jernalderen

Cand.philol. Ingunn Marit Røstad ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Smykkenes språk. Smykker og identitetsforhandlinger i Skandinavia ca. 400-650/700 e.Kr.

Ingunn Marit Røstad

I perioden ca. 400–650/700 e.Kr. ble smykker brukt til å kommunisere gruppeidentitet, og det foregikk «smykkesamtaler» på en ganske avansert måte mellom forskjellige folkegrupper i ulike deler av Skandinavia, forteller Ingunn Marit Røstad. – Å bruke smykker var en glimrende måte å kommunisere på, for smykkene var lett synlige og dessuten en vanlig del av kvinnenes påkledning, sier Røstad. Bruk av like smykker uttrykte tilhørighet til en bestemt gruppe og område, mens en «fremmed» bakgrunn ble signalisert gjennom smykker som stammet fra andre områder. Forbindelser mellom ledende slekter i ulike områder, gjennom f.eks. ekteskap eller oppfostring av hverandres barn, kunne formidles gjennom smykkeoppsett. – Slike «krysskulturelle» forbindelser mellom fjerntliggende områder ga gjerne prestisje, sier Røstad.

Røstad har analysert over 1800 skandinaviske smykkegjenstander i sin undersøkelse, som viser hvordan smykkemoten endres gjennom en periode på ca. 300 år. Smykkebruken undersøkes bl.a. ut fra den politiske utviklingen i tidsrommet, noe som har gitt noen overraskende resultater. – Vi forestiller oss ofte at historien følger en enkel, lineær utvikling som går fra mange små stammer til samling av større områder gjennom assimilasjon av de forskjellige befolkningene til en felles kulturell og politisk gruppering. Min undersøkelse viser derimot at begynnelsen av perioden preges av større grupperinger, mens det etter hvert utskilles flere og mindre regionale og lokale grupperinger, før det igjen uttrykkes gruppeidentiteter som er felles for større områder.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 19. januar 2016, kl. 10.15 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "Grunnlag og fortolkninger av periodeinndeling for nordisk jernalder fra romertid til vikingtid"

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Per Ditlef Fredriksen, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor John Hines, Cardiff University (førsteopponent)
  • Professor Elna Siv Kristoffersen, Universitetet i Stavanger (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Tor Egil Førland

Veileder

Arrangør

Institutt for arkeologi, konservering og historie v/Erlend Kristiansen Haavardsholm
Publisert 17. nov. 2015 20:43 - Sist endret 19. feb. 2021 09:15