2017

Tidligere

Tid og sted: 24. nov. 2017 10:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Kristin Kausland ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Late medieval altarpieces in Norway – domestic, imported, or a mixed enterprise? An art technological study of Northern German and Norwegian altarpiece production in the period 1460-1530

Tid og sted: 9. nov. 2017 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Lars Erik Gjerpe ved Institutt for arkeologi, konservering og historie  vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) : Effektive hus. Bosetning, jord og rettigheter på Østlandet i jernalder.

Tid og sted: 22. sep. 2017 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47, Oslo

Master Marta Stachurska-Kounta ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Norway and the League of Nations 1919-1939. A Small State’s Quest for International Peace.

Tid og sted: 15. sep. 2017 12:30, i Arne Næss’ Auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Johanna Zanon ved Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophia doctor (ph.d.): The ‘Sleeping Beauties’ of Haute Couture: Jean Patou, Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet.

Tid og sted: 8. sep. 2017 12:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47, Oslo

 

Cand. philol. Kari Ellen Lindbekk ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Fast og tilstrekkelig levebrød. Livsløpene til trøndere født i 1855 og foreldrene deres.1815-1910.

Tid og sted: 29. aug. 2017 12:30, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Cand.philol. Anja Mansrud ved Institutt for arkeologi, konservering og historiske fag vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Erverv som kosmologi? En relasjonell tilnærming til dyrebein, bosetningsmønstre og teknologi i mellommesolittiske kystsamfunn i det nordøstlige Skagerak (8300–6300 f. Kr.)

Beate Albrigtsen Pedersen
Tid og sted: 23. juni 2017 12:30, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Master Beate Albrigtsen Pedersen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Humor i det norrøne samfunnet. En studie av humorens funksjon i kongesagaer og islendingesagaer

Inger Marie Berg-Hansen
Tid og sted: 21. juni 2017 12:30, Arne Næss’ Auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Mag.art. Inger Marie Berg-Hansen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Den sosiale teknologien - Teknologi og tradisjon i Nord-Europa ved slutten av istida, 10 900 - 8500 f.Kr

Guðný Zoëga
Tid og sted: 28. feb. 2017 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Guðný Zoëga ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Keldudalur, a typical household cemetery? The bioarchaeology of a medieval Icelandic household

Tid og sted: 17. feb. 2017 12:30, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Anita Wiklund Norli ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Gud velsigne mit høye og Naadige hersckab, som mig haver forundt arbeyde. Sosiale og kulturelle forhold blant arbeiderne ved Fritzøe jernverk i perioden 1690-1790