Disputas: Pigmenter og treverk, forgylling og penselstrøk – en reise under overflaten på middelalderens kirkekunst

Master Kristin Kausland ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Late medieval altarpieces in Norway – domestic, imported, or a mixed enterprise? An art technological study of Northern German and Norwegian altarpiece production in the period 1460-1530

Kristin Kausland

Det er en rådende oppfatning at all malt kirkekunst laget i århundrene etter Svartedauden ble importert til Norge med hanseatene fra kunstmetropolen Lübeck. At de storslåtte forgylte og bemalte alterskapene kan ha blitt produsert av  håndverkere bosatt i norske byer på 1400- og 1500-tallet har vært ansett som lite trolig.

Dette er en sterk forenkling, forteller Kristin Kausland. Som første doktorgrads-stipendiat i konservering ved et norsk universitet har hun med lupe og material-analyser studert sporene som ligger skjult - nærmest som fingeravtrykk - i alterskap fra senmiddelalderen for å komme til bunns i gåten om deres opphav.  

Den kunstteknologiske vinklingen har gjort det mulig for første gang å kunne trekke frem eksempler på det som trolig er hjemlig håndverk på høyt nivå. Kausland viser at norske håndverkstradisjoner, som man trodde døde ut i overgangen fra høy- til senmiddelalderen, faktisk levde videre, enten som enkeltstående tilfeller eller som deltakere i et større verkstedsfellesskap. Samtidig framhever hun at oppdragsgiverne visste hva de ville ha. Den hanseatiske importkunsten er alt annet enn av annenrangs kvalitet som det ofte blir hentydet til i den tidligere forskningen.

 Til Norge kom også alterskap fra verksteder over hele Nord-Tyskland, og etter hvert til og med over Nordsjøen fra Nord-Nederland. Det er interessant, sier Kausland, at det er kun langs den langstrakte norske kyst de hollandske alterskapene har overlevd tidens tann. Det finnes ikke et eneste lignende eksempel, bevart i god tilstand, selv ikke i dagens Nederland. Nye tolkninger av disse unike skapene er derfor av stor betydning for forskere verden over. Ved å identifisere materialer og teknikker gir Kausland ny innsikt i verkstedpraksiser, handelsruter, trender og symboler i senmiddelalderen.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 23. november kl 16:15 Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern 

“Conservation and examination of polychrome sculptures in the period of production of the late medieval altarpieces in Norway and Northern Germany (1460-1530)”

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Francesco Caruso, University of Oslo (administrator)
  • Professor Michael von der Goltz, Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (andreopponent)
  • Professor Nancy N. Odegaard, University of Arizona (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Per Ditlef Fredriksen

Veileder

  • Tine Frøysaker, Universitetet i Oslo
  • Michele Marincola, New York University
Publisert 26. okt. 2017 13:08 - Sist endret 14. mars 2019 12:09