Disputas: Elitens bruk av humor i norsk og islandsk middelalder

Master Beate Albrigtsen Pedersen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Humor i det norrøne samfunnet. En studie av humorens funksjon i kongesagaer og islendingesagaer

Beate Albrigtsen Pedersen

Beate Albrigtsen Pedersen

Det er tidligere blitt hevdet at middelalderens humor var ukontrollert og preget av primitiv skadefryd. Dette er feil, hevder Pedersen. Selv om mye av humoren i sagaene sparker nedover, er den ikke mindre kompleks enn vår egen. Sagaene inneholder alt fra avanserte ordspill og satiriske kommentarer til surrealistisk galgenhumor. Det er altså ikke type humor som skiller middelalderens humor fra vår egen, det er de sosiale reglene for hvem det er lov å gjøre narr av, og når, som har forandret seg.

Pedersen har studert en mengde ulike sagaer og analysert hvordan konger, høvdinger og andre grupper i norsk og islandsk middelalder utnyttet humoren for å komme seg opp og frem i det norrøne samfunnet. En godt timet kommentar som fikk folk til å le kunne være langt mer effektiv for å vinne en diskusjon enn et godt argument eller en voldshandling. De som visste hvem som kunne gjøres narr av under hvilke omstendigheter kunne vinne både posisjon og rikdom.

Hvorfor er humor interessant? Humor er ikke bare tull og tøys, den har også en sosial funksjon som forteller mye om menneskene i et samfunn. Humor kan være spiss og treffende, den kan latterliggjøre og kritisere. Menneskene i det norrøne samfunnet brukte humoren på nettopp denne måten, til å opponere mot makten og politiske konkurrenter. Samtidig som de brukte humoren til å bygge fellesskap og å rive grupper fra hverandre.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 23. juni kl 10:15 i Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum: "Kirken i høymiddelalderen og joking relationship(s)"

Bedømmelseskomité

  • Professor Bjørn Bandlien, Høgskolen i Sørøst-Norge (førsteopponent)
  • Universitetslektor Ragnhild Martine Bø, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor emeritus Ásdis Egilsdóttir, Islands Universitet (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Tor Egil Førland

Veileder

Publisert 22. mai 2017 10:32 - Sist endret 5. juli 2018 14:06