Disputas: Reawakening the ‘Sleeping Beauties’ of Parisian Haute Couture

Master Johanna Zanon ved Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophia doctor (ph.d.): The ‘Sleeping Beauties’ of Haute Couture: Jean Patou, Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet.

Johanna Zanon

Hvordan kan man gjenopplive et haute couture merke som har ligget lenge i dvale? Og, hvorfor skulle man ønske å gjøre det? Gjenopplivninger har lenge vært et kontroversielt tema innen motebransjen og mange har vært skeptiske til hva de gjenopplivede merkene ville kunne bidra med i samtidens moteverden. Moteforskere har heller ikke funnet dette fenomenet verdig videre undersøkelser. Johanna Zanon er derimot ikke enig i dette synet. Gjennom sin forskning viser hun at nettopp gjenopplivede merkenavn utgjør et interessant forskingsfelt, både i seg selv og om hvordan motehusene kan utnytte sin fortid for å fremme organisasjonen i samtiden. 

Zanon har forsket på ‘sovende skjønnheter’ innen haute couture. Det vil si: en gang verdensberømte parisiske haute couture merker, som har ligget i dvale over en lengre periode, og som senere har blitt gjenoppdaget og gjenintrodusert som merkenavn i samtiden. Mer presist har Zanon forsket på reaktiveringsstrategiene, både den generelle- og den kunstneriske ledelsen, til motehusene Jean Patou, Elsa Schiaparelli og Madeleine Vionnet.

Entreprenørene bak de sovende skjønnhetene utnyttet de samme fordelene: at deres fortid kunne brukes som en kulturell ressurs, og at dette ga dem en konkurransefordel. De brukte sin historie til å fortelle sine kunder fengende historier, samtidig som det legitimerte kommersielle og strategiske beslutninger. Designere brukte slik historien til å gi designene en levedyktig identitet. På en annen side var ikke alle forsøkene på gjenopplivninger vellykkede. Dette kan forklares gjennom entreprenørens mislykkede forsøk i å balansere merkevarens historiske verdi og kreativ storytelling.

Zanons avhandlingen åpner opp nye perspektiver om den immaterielle verdien av merkenavn med lang historien.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 15. september 2017 kl 10:15 i Arne Næss’ Auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern.

"Luxury goods in economic and social theory".

Bedømmelseskomité

  • Professor Einar Lie (administrator)
  • Professor Emanuela Scarpellini (førsteopponent)
  • Associate professor Louise Wallenberg (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Tor Egil Førland

Veileder

Publisert 22. aug. 2017 14:56 - Sist endret 20. mars 2019 11:49