Disputas: Husholdning fra middelalderen – i liv og død

Master Guðný Zoëga ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Keldudalur, a typical household cemetery? The bioarchaeology of a medieval Icelandic household

Guðný Zoëga

Guðný Zoëga

I år 1000 e.kr. ble kristendommen innført på Island. Det har lenge vært antatt at det var høvdinger og mer velstående bønder som etablerte de første kirkene og kirkegårdene på gårdene sine. Guðnýs forskning har imidlertid vist at et stort antall bønder, selv de som tilhørte middelklassen, kunne eie og drive sin egen kirke og kirkegård. På kirkegården begravde de sin familie og andre husholdningsmedlemmer.

Skjeletter fra disse husholdningskirkegårdene gir en spennende pekepinn på hvordan en typisk middelalderhusstand så ut, levde, og klarte å overleve i den tiden, hevder Guðný. Ved å bruke skriftlige kilder, arkeologiske data og osteologisk analyse, har hun rekonstruert hva en islandsk husholdning besto av og hvordan kristendommen først ble praktisert på et hverdagslig nivå i det 11.århundre.

Hun har sett på data fra 15 tidlige kristne kirkegårder på Nord-Island, men kjernematerialet i studien er fra gården Keldudalur. Den består av en godt bevart skjelettsamling fra det 11. århundre. Dataene som presenteres i avhandlingen viser at det var en bemerkelsesverdig likhet i bygging og utforming av disse kirkegårdene men de har også ulike idiosynkratiske trekk hvor handlingene til de enkelte husholdninger skinner gjennom. Skjelettene viser at folk levde et hardt liv og at spedbarnsdødeligheten var høy, men det viser også et motstandsdyktig folkeslag som evnet å tilpasse seg ulike vanskeligheter.

Studien kaster nytt lys over et tidlig kristent Island, men også over de første kristne samfunn i Nord-Atlanteren, Skandinavia og utover.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 28. februar 2017, kl. 10.15 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "Households, demographics and life histories: How Keldadalur and other contemporary cemeteries (in Iceland and beyond), help us understand early medieval Iceland."

Bedømmelseskomité

  • Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo
  • Professor Niels Lynnerup, Københavns universitet (andreopponent)
  • Reader Sarah Semple, Durham University (førsteopponent)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Per Ditlef Fredriksen

Veileder

Publisert 24. jan. 2017 11:40 - Sist endret 29. nov. 2017 11:18