Disputas: Bemanningsbyråene: Fra «menneskehandel» til lovlig virksomhet

Master Per Bonde Hansen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Standardarbeidsforholdets vekst og fall? Fagbevegelsens, arbeidsgiveres og myndighetenes respons på bemanningsbyråer i verkstedindustrien og holdninger til fast og midlertidig arbeid i Norge 1947-2000

Per Bonde Hansen

Da de første bemanningsbyråene i verkstedindustrien dukket opp i midten av 1950-årene, forsøkte toneangivende arbeidsgivere å presse dem ut av arbeidsmarkedet gjennom boikottaksjoner. «Uvesen», «piratvirksomhet» og «menneskehandel» var uttrykk for den kraftige fordømmelsen disse firmaene ble møtt med.

Arbeidsgivernes motstand er ett eksempel på hvordan synet på alternativer til fast arbeid har endret seg dramatisk fram til i dag. Per Bonde Hansen har i sin doktorgradsavhandling fulgt debatten gjennom tidene, og undersøkt fagbevegelsens, arbeidsgiveres og myndighetenes holdninger til bemanningsbyråer og fast og midlertidig arbeid i perioden 1947-2000.

Spørsmålet om arbeidstakers tilknytning til bedriftene har vært et sentralt stridstema i arbeidslivet. Samtidig har spørsmålet vært preget av en bemerkelsesverdig stabil konsensus – både i politikken og blant arbeidslivets parter. Tautrekkingen har foregått innenfor noen overordnede rammer: Mange skulle være fast ansatt, men ikke for mange, og faste ansettelser skulle ikke være for faste. Striden har vært begrenset til å handle om hvor grensen skulle trekkes mellom den store gruppen fast ansatte og de som skulle ha en løsere tilknytning til bedriftene. I 1980- og 1990-årene økte uenigheten rundt disse spørsmålene. Samtidig skiftet utviklingen retning: Fra stadig sterkere offentlig kontroll med ansettelsesformene, til steg i retning av liberalisering.

Tid og sted for prøveforelesning

14. september kl. 10.15, Arne Næss Auditorium i Georg Morgenstjernes hus, "Standardarbeidsforholdet i et internasjonalt perspektiv"

Bedømmelseskomité

  • Professor Jan Heiret, Universitetet i Bergen
  • Professor Veronique Pouillard, Universitetet i Oslo
  • Emeritus Annette Thörnquist, Stockholms Universitet

Leder av disputas

Disputasleder er Unn Pedersen

Veileder

Publisert 22. aug. 2018 11:01 - Sist endret 26. juni 2019 10:55