Disputas: Diplomati basert på vedtatt ønsketenkning

Master Mari Salberg ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Conventional Wishdom». U.S. Policy Toward Iran 1969–1979

Mari Salberg

Fra starten av Richard Nixons presidentperiode i 1969 og frem til den iranske revolusjonen i 1979 bygde USA Iran opp som en nær samarbeidspartner. Nixon og hans etterfølgere, Gerald Ford og Jimmy Carter, fulgte alle en politikk skulle gjøre Iran til garantist for amerikanske interesser i Midtøsten og Persiabukta. Med revolusjonen og den påfølgende gisselaksjonen i Teheran endte partnerskapet i et nasjonalt traume for USA.

Salberg har undersøkt amerikansk politikk overfor Iran i tiåret før revolusjonen. Avhandlingen viser at til tross for klare tegn til at regimet i Iran stod på stadig mer sviktende grunn, ble det innad i den amerikanske regjeringen ikke gjort noen forsøk på å stille spørsmål ved de grunnleggende prinsippene i politikken USA førte i løpet av tiårsperioden. Politikken møtte dessuten betydelig motbør innad i USA. Likevel fortsatte både Nixon, Ford og Carter å vektlegge Iran som en sentral alliert. Årsaken var at sjahen ble ansett som en leder for et stabilt regime i en ustabil region. Iran skulle være USAs «sheriff» i Persiabukta.

Logikken som styrte denne politikken bestod delvis av vedtatte sannheter innad i den amerikanske administrasjonen, og delvis ønsketenkning. Denne logikken, som gikk på tvers av tre ulike presidenter fra to politiske partier, er i Salbergs avhandling omtalt som «Conventional Wishdom», eller «vedtatt ønsketenkning». Amerikanske styresmakter beholdt håpet om at investeringen i Iran som sentral alliert skulle betale seg, frem til den iranske revolusjonen snudde opp ned på forholdet mellom de to landene. Dette er bakgrunnen for den konflikten vi fortsatt ser mellom USA og Iran i dag.

Tid og sted for prøveforelesning

12. oktober 2018, kl. 10.15 Gamle festsal, Domus Academica, "Iran’s place in the Cold War 1946-79"

Bedømmelseskomité

  • Forskningsdirektør Malcolm Byrne, George Washington University (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis Christian Emery, Plymouth University (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Sunniva Engh, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Tor Egil Førland

Veileder

Publisert 14. sep. 2018 15:23 - Sist endret 8. okt. 2018 09:17