Disputas: Gazastripen – en brikke i Israels spill

M. Phil. Trude Strand ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): ‘Eyeless in Gaza’? Israel and the Gaza Strip, 1967–2010: A History of Occupation, Control and Unilateralism.

Trude Strand

Den palestinske Gazastripen har gjennom årtier blitt dominert av Israel. Etter at den israelske okkupasjonen startet i 1967, utviklet Gaza sterk avhengighet av okkupasjonsmakten. Israel på sin side utnyttet området til egen vinning.

I Trude Strands avhandling ‘Eyeless in Gaza?’ analyseres Israels politikk overfor Gaza. Arbeidet bygger i hovedsak på nylig frigitt israelsk arkivmateriale. Strand har også solid førstehåndserfaring fra Gaza, hvor hun har bodd og jobbet for FN i tre og et halvt år. 

For Israel har Gaza vært strategisk viktig—særlig overfor Egypt. Området har gjentatte ganger blitt brukt som diplomatisk kort, spesielt når Israel har opplevd press rundt fredsforhandlinger og en løsning på konflikten med palestinerne. Gazastripen har imidlertid også vært en belastning og en slagmark. Dette dannet noe av bakteppet for tilbaketrekkingen i 2005.

Selv etter tilbaketrekkingen fortsatte Israel å dominere og kontrollere Gaza. Israels blokadepolitikk har holdt området i et jerngrep og ført til sterk fattigdomsøkning. Den har også bidratt til større avstand mellom palestinske grupperinger og redusert muligheten for etablering av en selvstendig palestinsk stat på Vestbredden og Gaza.       

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 9. november kl. 10.15, Auditorium 1, Helga Enghs hus, "Israeli policy in Gaza since 1967: Key Policies and their Impact".

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Toufoul Abou-Hodeib, Universitetet i Oslo
  • Seniorforsker Sara Roy, Harvard University (andreopponent)
  • Professor Ilan Pappé, University of Exeter (førsteopponent)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Sunniva Engh

Veileder

Publisert 1. nov. 2018 09:43 - Sist endret 7. nov. 2018 08:42