Disputas: NSB, krigsfangene og andre verdenskrig

Master Bjørn Westlie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: NSB, krigsfangene og andre verdenskrig.

Bjørn Westlie, Foto: Sonja Balci/OsloMet

Samarbeidet mellom den tyske okkupasjonsmakten og Norges Statsbaner er en viktig, men lite belyst del av vår okkupasjonshistorie 1940 til 1945. Norges Statsbaner (NSB) var landets største statseide selskap og viktigst når det gjaldt samferdsel. Hvordan NSBs ledelse forholdt seg til tyskernes visjoner og planer om å utbygge og utvikle norsk jernbane, er derfor blant de viktige temaene i Bjørn Westlies avhandling i historie ved Universitetet i Oslo. Hvordan arbeidet med å forlenge Nordlandsbanen utviklet seg, blant annet med å utnytte omlag 12 000 sovjetiske krigsfanger, er sentralt i avhandlingen «NSB, krigsfangene og andre verdenskrig.» Samarbeidet mellom NSB, den tyske hær Wehrmacht og tyskernes entreprenørgigant Organisation Todt (OT) er det tidligere forsket lite på.

Westlie beskriver i detalj hvordan NSB ble trukket inn i tyskernes brutale politikk overfor jøder og sovjetiske krigsfanger. Avhandlingen viser at NSBs kollaborasjon med tyskerne, og bruken av krigsfangene, har vært underkommunisert i fortellingen om NSB og krigsårene. Spørsmålet er hvorfor? Westlie peker på enn rekke forhold som etter alt å dømme har bidratt til at NSBs ledelse har «sluppet» unna ubehagelige spørsmål våren 1945 og i svært mange år etter krigen. NSBs taushet om krigsfangene, og egen rolle under byggingen av Nordlandsbanen, har derfor medvirket til at de sovjetiske krigsfangenes historie og skjebne har fått en for liten plass i norsk offentlighet og i vår okkupasjonshistorie.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 28. september 2018, kl. 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "Krigsfangenes historiografi: Fra nasjonal til grenseoverskridende erfaring? Norge i et komparativt perspektiv."

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Hanne Hagtvedt Vik, Universitetet i Oslo
  • Professor Guri Hjeltnes, Holocaust-Senteret
  • Professor Stian Bones, Universitetet i Tromsø

Leder av disputas

Instituttleder Tor Egil Førland

Veileder

Publisert 3. sep. 2018 14:16 - Sist endret 23. sep. 2018 19:18