Disputas: Rex Bellicosus

Cand. Philol. Knut Peter Lyche Arstad ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos: Rex Bellicosus. Strategi, taktikk og feltherreegenskaper i Norge på 1200-tallet.

Knut Arstad

Krigføringen i Norge var ikke planløs. Ei heller sakket den etter i den militærteknologiske utviklingen i det øvrige Europa. Forskjellene skyldtes valg tilpasset den norske militære konteksten.

Ved å angripe kildene med et nytt perspektiv og en, i norsk sammenheng, ny metode, har Knut Arstad gitt mer mening til krigføringen under den norske innbyrdesstriden i perioden 1219–1240. Dette gjelder både hvilke forberedelser som ble gjort og hvilke begivenheter som påvirket planleggingen, samt motiver og mål for den enkelte operasjon, dets strategi og taktikk, og ikke minst selve gjennomføringen i felt. Avhandlingen analyserer måten krigene ble utkjempet på, det være seg bruken av slag, plyndring, overfall, beleiring, inkludert manøvrene i for- og etterkant. Metoden har medført at de virkemidler som var til disposisjon for datidens militære ledere er blitt vurdert der og da de var aktuelle i tid og rom, ikke løsrevet fra operasjonene og krigen.

Sammenlikningen av Sigurd Erlingsson, Skule Bårdsson, Knut Håkonsson og Håkon Håkonsson har synliggjort hva de presterte og forskjellene dem imellom. Undersøkelsen har også vist hvor stor betydning den enkelte aktør hadde for den militære og politiske utviklingen i denne perioden. Krigsplanene som ble utformet og gjennomføringen av disse i praksis varierte etter hvilken innsikt den enkelte militære leder hadde i og om krigskunsten, samt hvordan de i samarbeid med sine menn klarte å implementere dette i krigføringen.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 31. mai, kl. 09.15, Gamle festsal, Domus Academica.

Oppgitt emne: "War made the state and the state made war.’ Hvordan passer denne formuleringen av Charles Tilly for Norge?"

Selvvalgt emne: "Magnus Blinde - en underkjent aktør i den norske innbyrdesstriden?"

Bedømmelseskomité

  • Professor emeritus Sverre Bagge, Universitetet i Bergen (andreopponent)
  • Professor Kurt Villads Jensen, Stockholms universitet (førsteopponent)
  • Professor Finn Erhard Johannessen, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Prodekan for forskning Mathilde Skoie
 

Publisert 3. mai 2019 11:48 - Sist endret 21. mai 2019 08:16