Disputas: Portaler til middelalderske stavkirker

Master Jason Augustijn Falkenburg ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Looking Through Portals: An investigation of stave church portals as display objects in Norwegian museums.

Bildet kan inneholde: Hår, Ansiktshår, Hake, Skjegg, Tre.

Jason Augustijn Falkenburg

Jason Falkenburg har undersøkt stavkirkeportaler fra middelalderen som ble revet på 1800-tallet, og som nå er utstilt på norske museer. Tidligere forskning på portalene har vektlagt meningen bak de intrikate utskjæringene utformet i plante- og dyremønstre. I denne avhandlingen jobber Falkenburg ut ifra hypotesen at vårt inntrykk stavkirkeportaler forandres gjennom måten de er og har blitt stilt ut på.

For å utforske denne tesen er undersøkelsen delt inn i to deler. I den første delen av avhandlingen presenter Falkenburg portalene da de entret museene på attenhundretallet. Deretter følger en historisk gjennomgang av utstillingsregimene de har inngått i siden da.

Portalene har i løpet av omtrent 150 år har blitt utstilt som kunstobjekter i en moderne forstand, adskilt fra sin opprinnelige historie, funksjon og betydning. Denne utstillingsformen tonet ned portalenes funksjon som inngangsport og dermed sin identitet som portaler i deres museumsutstillinger. Hvordan kan portaler vises frem på måter som endrer dem fra passiv veggpryd til objekter som aktivt engasjerer besøkende og som gjør kulturarven "levende" for de besøkende? 

Den andre delen av avhandlingen er viet til diskusjonen om disse utfordingene og hvordan de løses i konkret museologisk praksis. Dette kulminerer i en detaljert analyse av en utstilling Falkenburg fikk anledning til å lage på Kulturhistorisk Museum i Oslo, der han ved å skape en eksperimentell scenografisk installasjon forsøkte å aktivisere og integrere museets besøkende.

Tid og sted for prøveforelesning

19. Juni 2019, kl. 10.15, Helga Engs hus, Auditorium 1. "Display and Storage Dynamics of Norwegian Stave Church Portals: Towards a Theory of Heritage-making"

Bedømmelseskomité

  • Professor Lotte Hedeager, University of Oslo (administrator)
  • Associate Professor Laura McAtackney, University of Aarhus (førsteopponent)
  • Lecturer Mary Bouquet, University of Utrecht (andreopponent)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Søren Handberg

Veiledere

  • Julie Lund

  • Geoffrey Gowland, Kulturhistorisk Museum

  • Mikkel Bille, Roskilde Universitet

Publisert 24. mai 2019 11:31 - Sist endret 13. juni 2019 09:06