Disputas: Sverige i Frankrike: sosialt laboratorium eller søttenhundretallssalong?

Master Andreas Mørkved Hellenes ved Institutt for arkeologi, konservering og historie og og Centre d’histoire de Sciences Po vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Fabricating Sweden. Studies of Swedish Public Diplomacy in France from the 1930s to the 1990s.

Andreas Mørkved Hellenes

Gjennom 1900-tallet sto Sverige i en særstilling i Frankrike blant de nordiske landene. Både eksportindustrien og den sosialdemokratiske velferdsstaten var sentrale ingredienser i det som kom til å bli kalt, med et uttrykk skapt i Frankrike, den svenske modellen.

Denne avhandlinga setter søkelys på krysningspunkter i den svensk-franske samtidshistorien, hvor miljøer i Frankrike så mot nord etter politiske alternativ, og hvor betydelige ressurser ble mobilisert av svenske politiske, økonomiske og kulturelle aktører for å fremme Sverige utenlands. Avhandlinga undersøker periodens største svenske utstillingsprosjekter rettet mot franske publikum og deres samspill med sirkulerende nasjonale stereotypier i media.

Dette er den første avhandlinga som er skrevet om politisk-kulturelle forbindelser mellom Frankrike og Skandinavia på 1900-tallet, og målet har vært å skrive inn en europeisk dimensjon i historien om det moderne Sverige. Fra mellomkrigstida til EU-medlemskapet var Paris en arena hvor Sverige iscenesatte seg selv som partner til Frankrike, i en pendelsvingning mellom belysningen av Sverige som sosiopolitisk foregangsland og betoningen av århundrelangt vennskap med røtter i den gustavianske æraen. Historien om Sverigebildene i Frankrike viser hvordan de ble skapt i prosesser hvor svenskhetens materielle utrykk var tett forbundet med sentrale politiske debatter om fortolkningen av svensk modernitet.

Tid og sted for prøveforelesning

12. april 2019, kl. 10:15, Helga Engs hus, Auditorium 1. "World Fairs, Expos and National Exhibitions as Forms of Public Diplomacy".

Bedømmelseskomité

  • Professor Sylvain Brien, l'Université Paris-Sorbonne (førsteopponent)
  • Professor Emmanuelle Loyer, Sciences Po Paris
  • Professor Giles Scott-Smith, Universiteit Leiden (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Klaus Nathaus, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Sunniva Engh

Veileder

Publisert 22. mars 2019 15:34 - Sist endret 10. apr. 2019 15:05