Disputas: Sladder, sannhet og eder i middelalderen

Master Ole-Albert Rønning Nordby ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Judicial Oath in Medieval Norway: Compurgation, community and knowledge in the thirteenth Century.

Ole-Albert Rønning Nordby

Ole-Albert Rønning Nordby undersøker i sin avhandling hvordan rettssystemet i Norge i middelalderen brukte eder for å avgjøre konflikter om hva som var sant og usant. Eder kunne sverges for å motbevise anklager og tilbakevise rykter, men troverdighet og høy status var avgjørende for å lykkes.

Før statlige arkiver og skrevne kontrakter, og før fingeravtrykk og DNA, fungerte rettssystemet i Norge på en helt annen måte enn vi er vant til i dag. Om et drap ble begått og ingen sto frem var det nærmest umulig å vite med sikkerhet hvem som var gjerningspersonen. I et slikt samfunn var kunnskapen mennesker hadde om hverandre, kunnskapen innad i et lokalsamfunn, helt avgjørende.

Hva mente bygda? Var Halvdan en person som kunne begått drap? Lokalsamfunnet mening om disse spørsmålene kunne bestemme utfallet av rettssaker. Som tiltalt for drap kunne Halvdan sverge en ed og motbevise beskyldningen, men eden var bare gyldig hvis elleve andre menn fra lokalsamfunnet var villige til å sverge sammen med ham. Evnen enkeltpersoner hadde til å motbevise rettslige anklager hang derfor tett sammen med hva resten av bygda mente om dem.

Nordbys avhandling setter dette rettslige beviset inn i en sosial kontekst. I en verden hvor lokalsamfunnets mening var så avgjørende var rykter og sladder farlig. Når bygdesamfunnet spekulerte i hvem som kunne begått utroskap eller tyveri trengte rettssystemet en mekanisme for å bestemme om ryktene var sanne. Edene var løsningen.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 16. mai 2019, kl. 10.15, Georg Sverdrups hus, Auditorium 2, Tittel: "Forholdet mellom rettslig ed og religion".

Bedømmelseskomité

  • Professor Hilde Sandvik, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Jørn Øyrehagen Sunde, Universitetet i Bergen (andreopponent)
  • Professor Per Andersen, Aarhus Universitet (førsteopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Tor Egil Førland

Veileder

Publisert 23. apr. 2019 12:19 - Sist endret 5. jan. 2021 11:30