Disputas: Kjønnssykdom og kunnskapsautoritet i 1700-tallets Norge

Master Susann Holmberg ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Contracting Knowledge. Venereal Disease in Eighteenth-Century Norway.

På 1700-tallet herjet kjønnssykdom, men i kampen mot dem foretrakk folk ofte å gå til kloke menn og koner i stedet for universitetsutdannede leger. Hvorfor? …

1700-tallets Norge var plaget med kjønnssykdom. Sykdommen kunne få store sosiale og helsemessige konsekvenser for de rammede og var derfor svært fryktet. Samtidig var tidens helsevesen svært begrenset. Hva slags kunnskap fantes da om slik sykdom og hvem var det man oppsøkte for å få hjelp?

I sin doktorgradsavhandling, viser Susann Holmberg at kunnskap om dette problematiske temaet var utbredt i befolkningen. Det fantes også en lang rekke typer behandlere de syke kunne oppsøke. Universitetsutdannede leger var ikke nødvendigvis ansett som de rådende autoritetene. De ble faktisk ofte møtt med skepsis blant befolkningen. Dette reiser spørsmål om nettopp hva ga autoritet til en medisinsk behandler. Hvilke faktorer påvirket en behandlers autoritet?

Holmberg argumenterer for at prinsippene som lå til grunn for kunnskapsmessig autoritet på mange måter likestilte kloke folk og leger. Samtidig var både sykdommen og dens behandling med kvikksølv var ansett som svært farefulle. Dette skapte insentiv for staten om å kontrollere behandleres kunnskap gjennom kriminalisering av ulisensierte behandlere. Kunnskapsmessig autoritet kan vanskelig pålegges, men etableres og formes av mottakeren.

 

Susann Holmberg gjennomførte en vellykket disputas 2. oktober 2020.

Tid og sted for prøveforelesning

Oppgitt emne: "Did medical knowledge change during the eighteenth century?"

Vurderingskomite

  • Professor Hilde Sandvik, Universitetet i Oslo (administrator)

  • Associate Professor Elaine Long, University College London (first opponent)

  • Professor Svein Atle Skålevåg, Universitetet i Bergen (second opponent)

Disputasleder

  • Førsteamanuensis Sunniva Engh

Veiledere

Emneord: Disputaser ved HF, Doktorgradsstipendiat
Publisert 21. sep. 2020 14:12 - Sist endret 5. feb. 2021 12:45