Disputas: Vold i middelalderens borgerkriger

Master Max Naderer ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Love and Fear. Debating violence in the political culture of the ‘civil war’ period in Norway and Denmark, c. 1130-1240.

Borgerkriger har rammet rikene Danmark og Norge fra 1130. I Norge varte de i mer enn hundre år. Disse konflikter har lenge blitt betraktet som særlig destruktive og destabiliserende. Var de virkelig det og i så fall til hvilken grad? I doktorgradsavhandlingen sin undersøker Max Naderer voldens funksjon og oppfattelse i denne tidens politiske kultur. Han argumenterer for at borgerkrigene var ikke så destruktive som de har lenge blitt fremstilt som.

Vold var et ambivalent fenomen som kunne rettferdiggjøres, lovprises eller fordømmes på flere måter. Motstridende normer, rettsoppfatninger og interesser la til grunn for hvorfor konflikter startet og hvordan de førtes men ga også spillerom for kompromisser. Voldens legitimitet var derfor ofte under debatt, avhengig av konteksten samt relasjonen konfliktpartene hadde til hverandre. Naderer tar for seg de ulikes aktørers ideologi, interesser, forhold og fremferd.

Konflikter var en grunnleggende del av samfunnet i denne perioden. Konger brukte vold for å verge seg mot sine politiske rivaler, straffe kriminelle og forsvare riket. Samtidig var de nødt til å føre krig fordi de aristokratiske krigerne hadde en interesse for å vinne ære og økonomisk gevinst gjennom plyndring eller kongelige belønninger. Til og med geistligheten deltok i konfliktene for å bevare sine kirkelige friheter og privilegier.

Påmelding

På grunn av plassbegrensning på 44 tilhørere i auditoriet, er det påmelding for alle som ønsker å delta fysisk på prøveforelesning og disputas. De som ønsker å møte i auditoriet, Arne Næss' auditorium i Georg Morgenstiernes hus bes komme fem minutter før det begynner, og følge seteanvisningene. På grunn av COVID-19 ber vi selv de med milde luftveissymptomer om å holde seg hjemme og heller følge arrangementene på nett. 

Påmeldingsskjema til prøveforelesning

Påmeldingsskjema til disputas

Prøveforelesningen og disputasen vil også strømmes digitalt via Zoom, se lenker under.

Delta på disputas 23. oktober 2020 kl 12:30

 

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: Fredag 23. oktober 2020, kl 10:15
Sted: Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstierners hus.
Oppgitt tema: Love and lordship - the use of emotions in medieval Europe

Delta på prøveforelesning 23. oktober 2020 kl 10:15

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Veiledere


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Emneord: Disputaser ved HF, Disputas
Publisert 13. okt. 2020 13:47 - Sist endret 28. okt. 2020 09:51