2021

Kommende

Doktorgradskandidat Eivind Thomassen
Tid og sted: 23. juni 2021 12:30, Zoom / Sophus Bugges hus auditorium 2

Master Eivind Thomassen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling The Crude Means to Mastery - Norwegian national oil company Statoil (Equinor) and the Norwegian State 1972–2001 for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Tidligere

Doktorgradskandidat Marie Dave Amundsen
Tid og sted: 14. juni 2021 12:30, Zoom/Auditorium 2, Sophus Bugges hus

Master Marie Dave Amundsen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling Glimrende gull. En utforskende studie av gull fra folkevandringstid i Rogaland, Vestfold og Østfold for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Bildet kan inneholde: topp, panne, nese, hår, kinn.
Tid og sted: 4. juni 2021 12:30, Zoom/Auditorium 2, Sophus Bugges hus

Master Melina Antonia Buns ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling Green Internationalists: Nordic Environmental Cooperation, 1967-1988 for graden philosophiae doctor (ph.d).

Bildet kan inneholde: klær, smil, kjeve, nakke, erme.
Tid og sted: 21. mai 2021 12:30, Zoom

Master Linn Willetts Borgen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling Stave Church Architecture as Sacred Memory - Technique, Materiality and Community in Medieval and Early Modern Norway for graden philosophiae doctor (ph.d).

Bildet kan inneholde: yttertøy, panne, nese, hud, leppe.
Tid og sted: 11. feb. 2021 12:30, Zoom

Cand. philol. Nina Drolsum Kroglund vil forsvare sin avhandling Hagelin - Quislings høyre hånd for graden doctor philosophiae (dr. philos.).

Bildet kan inneholde: leppe, kinn, brun, moro, frisyre.
Tid og sted: 4. feb. 2021 12:30, Zoom

Master Ariadne Kostomitsopoulou Marketou ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling A matter of Colour: Pigment production on late Hellenistic Kos through the material remains of a 1st  c. BCE workshop for graden philosophiae doctor (ph.d).