Disputas: Hva er greia med gamle ting? Når historiejegere møter arkeologisk forvaltning

Master Irmelin Axelsen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling What’s the deal with old things? An exploratory study of attitudes and practices towards certain old things among archaeologists and metal detectorists in Norway for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Doktorgradskandidat Irmelin Axelsen, vegg med teksten "det humanistiske fakultet"

Flere hundre timer i året, land og strand rundt søker de, metalldetektoristene. Utstyrt med metallsøker jakter de på nærkontakt med sin egen og landets historie. Målet? Å redde fortidens gjenstander, oldsakene, fra det moderne jordbrukets destruktive krefter.

Med bedret teknologi og økende historieinteresse, skaper disse oldsakene konflikt. For i et felt tidligere forbeholdt arkeologer, hvem får ta ansvar for vår felles historie og hvordan er holdningene mellom amatørene og de profesjonelle?

Gjennom analyser av gamle artikler, intervjuer og funn fra hele landet har Axelsen belyst hvordan holdningene mellom historiejegerne og arkeologene har utviklet seg over tid, og hvordan dagens forvaltning står overfor utfordringer i møte med aktive metalldetektorister.

«Slik systemet er i dag, så skal fylkeskommunene ta imot funnene. Når 10 detektorister står for 22 % av alle funn som kommer, så ser man at det blir stor skjevhet i arbeidsmengde blant de ulike forvaltningsinstitusjonene», sier Axelsen. «I tillegg har man et eldre lovverk og nye retningslinjer som legger opp til at enkeltarkeologer må gjøre mange skjønnsvurderinger. Dermed er dagens praksis problematisk, både for entusiastiske detektorister og overarbeidete arkeologer.»

«Målet har vært å vise hvordan vi i dag behandler vår felles fortid. Jeg håper og tror at avhandlingen kan bidra til at forvaltningen, og metalldetektorister, kan gjøre bedre vurderinger fremover, slik at arkeologer og alle historieinteresserte amatører kan fortsette jakten på vår felles historie på en enda mer fruktbar måte», avslutter Axelsen.

 

Irmelin Axelsen gjennomførte en vellykket disputas 16. september 2021.

Prøveforelesning

Tid og sted: Eilert Sundts hus, auditorium 7, 16. september kl. 10:15. 

Oppgitt emne: "What can we learn from metal detectorists?"

Bedømmelseskomité

Førsteamanuensis Anna Wessman, Universitetet i Bergen (førsteopponent)

Førsteamanuensis Andres Dobat, Aarhus universitet (andreopponent)

Professor Ingrid Fuglestvedt, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Instituttleder Jon Vidar Sigurdsson

Veiledere

Førsteamanuensis Unn Pedersen, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Suzie Thomas, Helsingfors universitet


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 25. aug. 2021 09:51 - Sist endret 23. sep. 2021 11:16