Disputas: Stavkirker bygget lenger enn antatt

Master Linn Willetts Borgen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling Stave Church Architecture as Sacred Memory - Technique, Materiality and Community in Medieval and Early Modern Norway for graden philosophiae doctor (ph.d).

Bildet kan inneholde: leppe, smil, øye, gatemote, tre.
Foto av doktoranden: Joakim Rehaug Roth

Hvor lenge forble stavteknikk en levende tradisjon for kirkebygging, og hvordan ble bruken og forståelsen av byggemetoden påvirket av svartedauden og reformasjonen?

Stavkirkene blir vanligvis forbundet med middelalderen, både i den kollektive bevisstheten og innen forskning og forvaltning. Fokus har vært på deres opprinnelse, mens perioden etter svartedauden er blitt sett som en forfallsperiode som varte frem til stavkirkene ble gjenoppdaget som historiske monumenter på 1800-tallet. I sin avhandling utfordrer Linn Willetts Borgen dette bildet.

Borgen analyserer stavkirkene i et langtidsperspektiv. Ved å inkludere stavbygde konstruksjoner fra 1600- og 1700-tallet demonstrerer hun at ulike metoder for kirkebygging levde side ved side etter reformasjonen. Et sentralt funn er at en av de største bevarte stavkirkene ble bygget så sent som på 1600-tallet.

I avhandlingen utforskes også de symbolske aspektene ved stavkirkene og hvordan byggeteknikken bidro til opplevelsen av det sakrale. Borgen viser hvordan stavbygde kirker tidlig ble etablert som en konvensjon i Norge. Hun argumenterer for at valg av byggeteknikk opprettholdt minnet om det lokale religiøse felleskapet og deres møte med det hellige gjennom generasjoner.

Ved å legge like stor vekt på senere ombygninger som på det eldste materialet, endres fortellingen om stavkirkene fra et fokus på opprinnelse, glemsel og gjenoppdagelse, til en historie om tilpasning, bevaring og kontinuitet.

Linn Willetts Borgen gjennomførte en vellykket disputas 21. mai 2021.

Prøveforelesning

Tittel på oppgitt emne: “The European context of stave churches”

Publisert 19. mai 2021.

Vurderingskomité

Dr. Martin Wangsgaard Jürgensen, bygningsredaktør, Nationalmuseet København (førsteopponent)

Universitetslektor Dr. Margrete Syrstad Andås, NTNU (andreopponent)

Professor Noëlle Lynn Wenger Streeton, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Forskerutdanningsleder Ulrike Spring

Veiledere

Professor Jon Vidar Sigurdsson, Universitetet i Oslo

Professor Lena Liepe, Linnéuniversitetet

Professor Gunnar Almevik, Göteborgs universitet


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 6. mai 2021 12:52 - Sist endret 26. mai 2021 08:21