English version of this page

Disputas: Nordisk miljøsamarbeid drevet av økonomisk egeninteresse framfor altruistisk miljøvern

Master Melina Antonia Buns ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling Green Internationalists: Nordic Environmental Cooperation, 1967-1988 for graden philosophiae doctor (ph.d).

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, leppe.

De nordiske landene er generelt kjent for å føre en omfattende miljøvernpolitikk og for å ha en ledende posisjon innen internasjonal klimapolitikk – et inntrykk som også blir støttet av historisk og samfunnsvitenskapelig forskning som har fremhevet de nordiske landene som miljøpolitiske foregangsland. Ifølge Nordisk råd og Nordisk ministerråd kan denne oppfatningen forklares med det langvarige og «tette miljø- og klimasamarbeidet både på politisk nivå og på ekspertnivå [hvilket har gjort] forskjellen».

I sin avhandling Green Internationalists undersøker Melina Antonia Buns historien til dette institusjonaliserte nordisk miljøsamarbeidet. Avhandlingen viser samarbeidets karakter, indre dynamikker og internasjonale innviklinger fra oppstarten i 1967 og frem til 1988, da samarbeidet endret karakter i møte med den voksende bekymringen for global miljøforurensning og klimaendringer. Med et transnasjonalt analytisk perspektiv på det nordiske miljøsamarbeidet, argumenterer avhandlingen for at interessene og motivene bak det internasjonale miljøpolitiske engasjementet ikke har vært så ’grønne’ som det gjerne blir hevdet, og at det nordiske miljøsamarbeidet opprinnelig oppstod av politisk-økonomiske årsaker. Avhandlingen viser slik det økonomiske rasjonalet bak nordisk miljøpolitikk. 

Både ved å analysere fremveksten av miljøpolitikk innen det institusjonaliserte nordiske samarbeidet og de nordiske landenes rolle i det internasjonale miljøsamarbeidet, og ved å utforske hittil ukjente interaksjoner av det nordiske miljøsamarbeidet på forskjellige politiske nivåer, utvider denne avhandlingen forståelsen av både det nordiske samarbeidet og internasjonal miljøhistorie

Melina Antonia Buns gjennomførte en vellykket disputas 4. juni 2021.

Prøveforelesning

Prøveforelesningen strømmes direkte 4. juni kl. 10:15. 

Se prøveforelesningen direkte.

Prøveforelesningen er åpen for et begrenset publikum (20 stk) og påmelding gjøres i nettskjema.

Oppgitt emne: "The Green Nordics: Images, Imaginings, and Contestations"

Bedømmelseskomité

Professor Norbert Götz, Södertörns högskola (førsteopponent)

Professor Finn Arne Jørgensen, Universitetet i Stavanger (andreopponent)

Professor Eirinn Larsen, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Instituttleder Jon Vidar Sigurdsson

Veiledere

Førsteamanuensis Sunniva Engh, Universitet i Oslo

Dr. Jan-Henrik Meyer, Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 10. mai 2021 15:54 - Sist endret 4. jan. 2022 14:43