Disputas: Slik lagde man farger i antikken

Master Ariadne Kostomitsopoulou Marketou ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling A matter of Colour: Pigment production on late Hellenistic Kos through the material remains of a 1st  c. BCE workshop for graden philosophiae doctor (ph.d).

Bildet kan inneholde: person, hår, nese, leppe, munn.

Til tross for den imponerende og utbredte bruken av farger i den gresk-romerske antikken, er det lite kunnskap om hvordan produksjonen av pigmenter foregikk. Marketous avhandling øker vår forståelse av pigmentøkonomi og materialproduksjon gjennom en studie av arkeologiske funn fra et produksjonsverksted på øya Kos datert til det første århundret før vår tidsregning. Denne eksepsjonelle arkeologiske konteksten viser at produksjonen av egyptisk blå og jordpigmenter fant sted i et finmetallverksted.

I denne avhandlinga fortolkes pigmenter som en materialisering av farger. Pigmenentene skapes gjennom en serie teknologiske prosesser, og disse prosessene undersøkes her med en tverrfaglig metodisk tilnærming, som kombinerer vitenskapelige analyser av det arkeologiske funnmaterialet med studier av skriftlige kilder. Marketou følger en økende grad av oppløsning fra makroskopiske observasjoner til kjemisk karakterisering av materialet ved hjelp av ikke-invaderende analysemetoder. De vitenskapelige resultatene, som presenteres gjennom fem artikler, illustrerer den spesialiserte teknologiske kunnskapen til håndverkerne på Kos.

Funnene peker på bearbeiding av malm for produksjon av jordpigmenter og lokal produksjon av egyptisk blå, og avhandlinga fremhever kompleksiteten i disse prosessene. Spesielt ser deling av pyroteknisk kunnskap, felles handelsruter og tilgang til råmateriale ut til å ha vært avgjørende for materialiseringen av farger ved pigmentverkstedet på Kos. Gjennom sin studie av dette verksteder fremmer Marketou nye kriterer for å identifisere pigmentverksteder i arkeologiske funn.

 

Ariadne Kostomitsopoulou Marketou gjennomførte en vellykket disputas 4. februar 2021.

Prøveforelesning

Publisert 3. februar.

Oppgitt emne: "Archaeometry, historical sources and the search for colour in antiquity: A critical assessment of methods and approaches"

 

Vurderingskomité

Professor Per Ditlef Fredriksen, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Professor Patrick Degryse, Universitetet i Leiden (førsteopponent)

Assistant Professor Hilary Becker, Universitetet i Binghamton (andreopponent)

Disputasleder

Instituttleder Jon Vidar Sigurdsson

Veiledere

Førsteamanuensis Søren Handberg, Universitetet i Oslo

Dr. Kelly Kouzeli, Stone Conservation Centre, Hellenic Ministry of Culture and Sports


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 12. jan. 2021 14:10 - Sist endret 9. feb. 2021 08:55