Disputas: Usannsynlig samarbeid? Iran og Israels påvirkning på amerikansk Midtøsten-politikk.

Master Hulda Kjeang Mørk ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling Between Doctrines: Emerging Patterns in the Relations among Israel, Iran, and the United States, 1964–1968 for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Doktorgradskandidat Hulda Kjeang Mørk, vegg med teksten "det humanistiske fakultet"

I dagens situasjon er det vanskelig å tenke seg et samarbeid mellom Iran, Israel og USA, men på 1960-tallet var de tre landene venner. Under Lyndon B. Johnsons presidentperiode ble ikke bare Israel og Iran to av USAs viktigste allierte i Midtøsten, men Israel og Iran utviklet også et nært, bilateralt forhold.

Dette er den første studien basert på omfattende og internasjonalt arkivarbeid som undersøker hvordan forholdene mellom Israel, Iran og USA påvirket hverandre på 1960-tallet og hvilke følger dette hadde for Johnson-administrasjonens Midtøsten-politikk.

Ved å undersøke samspillet mellom disse tre statene viser avhandlingen hvordan amerikansk politikk ble utformet overfor Israel og Iran. Johnson-administrasjonen utviklet gradvis en politikk som lignet Nixon-doktrinen: de regionale allierte ble gitt ansvar for å beskytte seg selv og vestlige interesser og fikk derfor store mengder våpen og penger fra USA.  

I avhandlingen viser Mørk hvordan Iran og Israel påvirket denne utviklingen aktivt. Sammen presset de på i Washington for å få mer og bedre våpen og drev en intens lobbyvirksomhet for å få amerikanerne til å se og forstå den arabiske trusselen, slik Israel og Iran så det. Dette samarbeidet utviklet seg utover 1960-tallet og bidro til en økende amerikansk støtte til Israel og Iran i årene som fulgte.

 

Hulda Kjeang Mørk gjennomførte en vellykket disputas 23. august 2021.

Prøveforelesning

 

Oppgitt emne: “An Analysis of International Diplomacy during the Arab-Israeli Wars of 1956, 1967, and 1973”

Bedømmelseskomité

Professor Barbara Keys, Durham University (førsteopponent)

Professor Peter L. Hahn, The Ohio State University (andreopponent)

Professor Kim Priemel, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Forskerutdanningsleder Ulrike Spring

Veiledere

Professor Hilde Henriksen Waage, Universitetet i Oslo

Professor Douglas C. Rossinow, Metropolitan State University

Malcolm Byrne, National Security Archive


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 6. aug. 2021 09:32 - Sist endret 13. sep. 2021 13:24