Disputas: Hva skjer når forurensing fester seg på sårbare, moderne oljefarger – og kan den fjernes?

Master Lena Porsmo Stoveland ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling Soiling removal from painted mock-ups: Evaluation of novel surface cleaning methods on oil paint and chalk-glue ground in the context of the unvarnished Aula paintings by Edvard Munch for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Doktorgradskandidat Lena Porsmo Stoveland, vegg med teksten "det humanistiske fakultet"

Lena Porsmo Stovelands forskning viser at rensegeler, utviklet ved hjelp av nanoteknologi, kan være mer effektive til å fjerne partikkelforurensning, og mer skånsomme mot sårbare oljefarger, enn metodene som konservatorer vanligvis benytter til dette formålet i dag.

Med utgangspunkt i de monumentale Aulamaleriene (1911–1916) av Edvard Munch (1863–1944) i Domus Media, fremhever Stoveland de uheldige konsekvensene som både forurensning og ugunstige rensemetoder kan ha for moderne oljemaleriers fremtoning og bevaring. Det mørke sløret av partikkelforurensning på de engang fargesterke motivene er noe som oppfattes av mange betraktere, og som sakte men sikkert bidrar til å bryte ned maleriene. Selv om luftkvaliteten i Oslo og i Aulaen har blitt kraftig forbedret de siste årene, så er det fortsatt et uttalt behov for å fjerne den forurensningen som allerede befinner seg på kunstverkene. Samtidig viser tidligere forskning at vanlige renseteknikker med for eksempel svamper, bomullspinner og ulike løsemidler, ofte er utilstrekkelige på slike u-fernisserte oljemalerier.

Formålet med Stovelands forskning er å bidra til at vi som betraktere kan oppleve noe av den fargeprakten som Aula-maleriene og lignende kunstverk en gang hadde – uten sjenerende lag med støv, sot og annen luftforurensing, og at maleriene bevares på en trygg måte. For å komme nærmere mer effektive og skånsomme løsninger, utforsket hun tre nye rensemetoder: ‘mykpartikkel-blåsing’, ‘CO2-snø’ og ‘Nanorestore®’ rensegeler på partikkelforurensede modellmalerier, konstruert etter Aulamaleriene. Resultatet av disse omfattende eksperimentene viste at nano-gelene i de fleste tilfellene fungerte bedre enn rensesvamper av den typen som ble brukt sist gang forurensning ble fjernet fra Aulamaleriene.

Stovelands doktorgradsavhandling plasserer seg i sjiktet mellom teori og praksis og mellom humaniora og naturvitenskap, og den er den første som omhandler bevaring av Munchs kunst.

 

Det kreves forhåndspåmelding for publikum som ønsker å være fysisk til stede.

Påmelding

Direktestrømming av disputasen

Prøveforelesning

Oppgitt emne: "Surface cleaning materials and methods: possibilities and limitations of free, gelled and nano systems"

Tid og sted: 28. september kl. 10:15, Universitetes aula. Det kreves forhåndspåmelding for publikum som ønsker å være fysisk til stede.

Påmelding

Direktestrømming av prøveforelesningen

Bedømmelseskomité

Professor Gunnar Heydenreich, Technische Hochschule Köln (førsteopponent)

Førsteamanuensis Laura Fuster López, Universitat Politècnica de València (andreopponent)

Førsteamanuensis Unn Pedersen, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Forskerutdanningsleder Ulrike Spring

Veiledere

Professor Tine Frøysaker, Universitetet i Oslo

Dr. Bronwyn Ormsby, Tate

Dr. Maartje Stols-Witlox, Universitetet i Amsterdam

Dr. Terje Grøntoft, Norsk institutt for luftforskning


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 6. sep. 2021 15:03 - Sist endret 18. okt. 2021 10:33