Disputaser - Side 2

Tid og sted: 19. feb. 2016 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Lars Lien ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) : "...Pressen kan kun skrive ondt om jøderne". Jøden som kulturell konstruksjon i norsk dags- og vittighetspresse 1905-1925

Tid og sted: 2. feb. 2016 12:30, auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Lars Reinholt Aas ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): A conglomerate of meaning: The rock art of Ladakh through myth and ritual

Tid og sted: 19. jan. 2016 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Ingunn Marit Røstad ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Smykkenes språk. Smykker og identitetsforhandlinger i Skandinavia ca. 400-650/700 e.Kr.

Tid og sted: 4. des. 2015 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Ada Nissen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Peace Architects. Norwegian Peace Diplomacy since 1989

Tid og sted: 23. okt. 2015 12:15, auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Hans Morten Synstnes ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Den innerste sirkel. Den militære sikkerhetstjenesten 1945-2002

Tid og sted: 16. okt. 2015 12:15, auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Truls Hallberg Tønnessen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Al-Qaida in Iraq: The Rise, The Fall and the Comeback

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Briller, Eyewear, Øyenbryn.
Tid og sted: 11. sep. 2015 12:30, Sangerhallen, Håndverkeren kurs- og konferansesenter, Rosenkrantzgate 7 (inngang fra Kristian IV gate)

Master Marianne Hem Eriksen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Portals to the Past. An archaeology of doorways, dwellings, and ritual practice in Late Iron Age Scandinavia

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Briller, Hake, Frisyre.
Tid og sted: 4. sep. 2015 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Arnhild Johanna Skre ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare avhandlinga si for graden doctor philosophiae (dr. philos.): Hulda Garborg. Nasjonal strateg. Del 1: Hulda Garborg. Nasjonal Strateg. Ein biografi Del 2: Tilnærmingar, metode, drøftingar og val

Tid og sted: 27. aug. 2015 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Hanne Lovise Aannestad ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Transformasjoner. Omforming og bruk av importerte gjenstander i vikingtid

Bildet kan inneholde: Blå, Elektrisk blå, Smil, Sjal.
Tid og sted: 21. aug. 2015 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Margaretha Adriana van Es ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Stigma of Being Oppressed: Self-Representations by Women with a Muslim Background in Minority Organisations in Norway and the Netherlands 1975-2010

Tid og sted: 12. juni 2015 12:15, auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Marte Heian-Engdal ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Twenty years of Crocodile Tears: The International Treatment of the Palestinian Refugee Issue, 1948-1968

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Hake, Øyenbryn, Hode.
Tid og sted: 8. mai 2015 12:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Lene Os Johannessen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Constituting Artemis. The social and cultural significance of votive offerings in the cults of Artemis at Brauron, Ephesos and Sparta

Bildet kan inneholde: Hår, Eyewear, Ansikt, Briller, Frisyre.
Tid og sted: 24. apr. 2015 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Vibeke Maria Viestad ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Dress as Social Relations. An interpretation of ”Bushman Dress” as represented in the Bleek & Lloyd, Dorothea Bleek and Louis Fourie Collections in South Africa

Tid og sted: 24. apr. 2015 12:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Kristoffer Vadum ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Bruk av kanonistisk litteratur i Nidarosprovinsen ca. 1250-1340

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Hake, Øyenbryn, Panne.
Tid og sted: 27. mars 2015 12:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Sigurd Christian Sørlie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Solkors eller hakekors. Nordmenn i Waffen-SS 1941-1945

Bildet kan inneholde: Ansikt, Hake, Panne, Hode, Øyenbryn.
Tid og sted: 20. mars 2015 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Frode Færøy ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr. philos.): Fiende eller forbundsfelle? Norske hjemmefront- og eksilorganers forhold til den kommunistiske motstandsbevegelsen (1942-1945)

Tid og sted: 6. feb. 2015 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Lotte Eigeland ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Maskinmennesket i steinalderen. Endring og kontinuitet i steinteknologi fram mot neolitiseringen av Øst-Norge

Tid og sted: 26. nov. 2014 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Torleif Rosager Hamre ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Histories for a New Nation: Visions of the National Past in Argentine Secondary School Textbooks (1861-1912)

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Øyenbryn, Panne, Hake.
Tid og sted: 14. nov. 2014 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Josephine Munch Rasmussen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Saving objects, securing collections: Motives and justifications for dealing, digging and collecting antiquities

Bildet kan inneholde: Ansikt, Panne, Hake, Briller, Eyewear.
Tid og sted: 7. nov. 2014 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Andreas Snildal ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): An Anti-Semitic Slaughter Law? The Origins of the Norwegian Prohibition of Jewish Religious Slaughter c. 1890-1930

Tid og sted: 3. okt. 2014 09:15, auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Master Martin Austnes ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Utformingen av det nye Norges bank- og pengevesen: Et historisk perspektiv på reformprosessen og tilknyttede debatter ca. 1814-1816

Tid og sted: 26. sep. 2014 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Lisbeth Skogstrand ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Warriors and other Men. Notions of Masculinity from the Late Bronze Age to the Early Iron Age

Bildet kan inneholde: Ansiktshår, Hår, Skjegg, Bart, Hake.
Tid og sted: 19. sep. 2014 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Øystein Lydik Idsø Viken ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Frygte Gud og ære Kongen: preikestolen som politisk instrument i Noreg 1720-1814

Bildet kan inneholde: Hjelm, Hard hat, Klær, Personlig verneutstyr, Har.
Tid og sted: 19. sep. 2014 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Sigrid Staurset ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Lithic technology and prehistoric behaviour patterns in the Middle Stone Age of Tsodilo Hills, Botswana

Tid og sted: 12. sep. 2014 13:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Jardar Sørvoll ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) : The Politics of Cooperative Housing in Norway and Sweden 1960-1990 (1945-2013) - The Swedish Deregulation of 1968 and the Norwegian Liberalization of the 1980s