Disputaser - Side 4

Tid og sted: 24. aug. 2012 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Steinar Solheim ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Lokal praksis og fremmed opphav. Arbeidsdeling, sosiale relasjoner og differensiering i østnorsk tidligneolitikum

Tid og sted: 25. mai 2012 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Stian Nordengen Christensen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Approaching Counterfactuals in History, with a Case Study of the Historiography of the War in Bosnia-Herzegovina in 1993

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Øyenbryn, Hake, Frisyre.
Tid og sted: 11. mai 2012 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Anne Stenersen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Brothers in Jihad: Explaining the Relationship between al-Qaida and the Taliban, 1996-2001

Tid og sted: 24. mars 2012 10:15, auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Master Hallvard Kvale Svenbalrud ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Foundation and Ornament: The United Nations as ‘Cornerstone of Norwegian Foreign Policy’, 1970-2005

Tid og sted: 16. mars 2012 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Vera Schwach ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Til havs med vitenskapen. Fiskerirettet havforskning 1860-1970

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Øyenbryn, Frisyre, Panne.
Tid og sted: 7. feb. 2012 09:15, Ragnar Frischs auditorium, Ullevål kino, Blindern

Cand.philol. Anne Lene Melheim  ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Recycling ideas. Bronze Age metal production in southern Norway

Tid og sted: 14. okt. 2011 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Håvard Klevberg ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden graden philosophiae doctor (ph.d.): Maritim luftovervåking i nord - 333 skvadron i norsk sikkerhetspolitikk

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Ansiktsuttrykk, Frisyre, Hake.
Tid og sted: 13. mai 2011 09:15, auditorium 103, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Kerstin Bornholdt ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Between Exhausting Sports and Swinging Rhythm: An Inquiry into Medical Knowledge Production About Women's Sports and Women's Gymnastics in Norway, Denmark and Germany in the Interwar Years.

Tid og sted: 8. apr. 2011 10:15, Universitetets Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.polit. John Mikal Kvistad ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.: Nasjonalsosialistiske ungdom i Norge. Historien om Nasjonal Samlings Ungdomsfylking 1933-1945. Ideologi og organisering.

Tid og sted: 1. apr. 2011 09:15, Auditorium 103, Georg Morgenstiernes hus, Blindernveien 31

Cand.philol. Harald Utter ved Institutt for arkeologi, konservering og historie  ved vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Å leve med fabrikkens puls- en studie av hagebyen Åbøbyen i Sauda og industriarbeiderne som bodde der i perioden 1960-1980

Tid og sted: 25. mars 2011 09:15, Georg Sverdrups hus, auditorium 2, Blindern

Mag.art. Hilde Rigmor Amundsen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Mot de store kulturtradisjonene – endringsprosesser fra tidligneolitikoum til førromersk jernalder mellom Mjøsa og Femunden

Tid og sted: 25. feb. 2011 10:15, Universitetets Gamle festsal, Domus Academica, Sentrum.

Cand.philol. Per Jostein Ringsby ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: 40 års kamp for fred. Tre fredsforeninger i Skandinavia 1882-1922

Tid og sted: 18. feb. 2011 10:15, Universitetets Gamle festsal, Domus Academica, Sentrum

Magister Knut Paasche ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos: Tuneskipet. Dokumentasjon og rekonstruksjon

Tid og sted: 26. nov. 2010 09:15, Auditorium 3 Helga Engs hus, blindern

Cand.philol. Unn Pedersen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: I smeltedigelen - finsmedene i vikingtidsbyen Kaupang

Tid og sted: 10. nov. 2010 09:15, Auditorium 2 Georg Sverdrups hus, Blindern

Cand.philol. Zanette Glørstad  ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Ringspennen og kappen. Kulturelle møter, politiske symboler og sentraliseringsprosesser i Norge ca. 800-950

Tid og sted: 10. sep. 2010 09:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Cand. philol Ole Martin Rønning vedInstitutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Stalins elever. Kominterns kaderskoler og Norges Kommunistiske Parti 1926-1949

Tid og sted: 8. sep. 2010 09:15, Auditorium 4 i Domus Academica, (Urbygningen) i sentrum.

Cand. philol. Øystein Rolandsen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Civil War Society? Political Processes, Social Groups and Conflict Intensity in the Southern Sudan, 1955-2005.