Disputaser - Side 3

Tid og sted: 19. jan. 2016 12:30, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Ingunn Marit Røstad ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Smykkenes språk. Smykker og identitetsforhandlinger i Skandinavia ca. 400-650/700 e.Kr.