Radical right, extremism and fascism: Historical perspectives

Velkommen til seminar om det ekstreme høyres historiske forankring i fascistisk ideologi.

bilete av fana til casapound
Foto: Elisabetta C. Wolff

Førsteamanuensis i historie, Elisabetta Cassina Wolff, skal på dette seminaret presentere sine nyeste funn fra artikkelen «Ideological continuity and political camuflage. The ‘new’ party CasaPound Italia’s fascist origins». Hennes arbeid vil være et bidrag til forskningsdebatten om det ekstreme høyre vi ser i dag er et brudd med, eller en videreutvikling av den historiske, fascistiske ideologien.

Wolff diskuterer den nyopprettede italienske gruppen CasaPound Italia (CPI). Ved å følge den politiske karrieren til CPIs leder Gianluca Iannone, og til andre høyreekstreme ledere som er, eller var, aktive i ulike europeiske nettverk, vil hun avdekke hvordan tradisjonell, fascistisk ideologi har preget, og fortsetter å prege, dagens politikk og samfunn.

Førsteamanuensis i historie, Patrick Bernard,  ph.d. Kjetil Braut Simonsen og førstelektor ved Bjørknes høyskole Nik. Brandal vil kommentere Wolffs funn.

Seminaret i vil foregå på engelsk og det vil åpnes for spørsmål fra publikum dersom tiden tillater det.

Det vil bli enkel servering og vi ber derfor om påmelding innen 1. april. 

Påmelding

Hjertelig velkommen!

Emneord: Historie, høyreekstremisme, Høyrepopulisme, politikk
Publisert 22. feb. 2019 14:09 - Sist endret 21. nov. 2019 14:29