Naturen og mennesket

Fredagsseminar med Ingrid Fuglestvedt og Erling Sandmo, IAKH, UiO  

Møt en arkeolog og en historiker som reflekterer over forholdet mellom menneske og natur. 

Professor Ingrid Fuglestvedt, Steinaldermenneskets verden: Dyr som mat for tanken

Bergkunsten gir oss mulighet til å trenge inn i steinaldermenneskets tenkemåter. Grunnmotivene fra siste årtusen av eldre steinalder, ca. 5000–4000 f.Kr, viser at menneskene rettet tankene mot de store hjortedyrene, og var opptatt av de store flokkene. Det er nærliggende å anta at dette var jaktmagi, som handlet om å lokke til seg byttedyr for overlevelsens skyld. Men eldre steinalders mennesker var absolutt ikke avhengig av store byttedyr for overlevelse; de spiste riktignok storviltkjøtt til fest, men levde til daglig av fisk. Foredraget viser at store dyr ikke bare var gode å spise, de var gode å tenke med. Dyr var mat for tanken.

Professor Erling Sandmo, Naturens historie: fra samtalepartner til taus ressurs

En av middelalderens mest populære sjangere var bestiariene, bøker der dyrene snakket sammen om moralske spørsmål. I løpet av 1500- og 1600-tallet sluttet menneskene nesten helt å høre etter. Hva skjedde? Hvor ble de av, dyrenes stemmer – og hva var det de engang hadde hatt å lære bort?

Foredraget er åpent for alle, og alle er hjertelig velkomne!

Publisert 6. aug. 2019 11:45 - Sist endret 16. mars 2020 22:42