InterCity Vestfold - nye innblikk i mellommesolitikum på Sørøstlandet

Fredagsseminar med Gaute Reitan fra Kulturhistorisk museum. Reitan vil presentere nye resultater fra de siste to års undersøkelser i nordre Vestfold.

Bildet kan inneholde: mineral, quartz, tann, fossil.

Fra facebook-siden 'Arkeologi langs InterCity Vestfold'

Abstract:

I forbindelse med jernbaneutbygging undersøkte KHM i 2018-2019 flere mellommesolittiske lokaliteter i nordre Vestfold.

Samlet gir de undersøkte lokalitetene ny og viktig kunnskap om typologisk-kronologiske endringer gjennom mellommesolitikums første halvdel. I tillegg var bevaringsforholdene på enkelte av lokalitetene eksepsjonelt gode, noe som ga funn og data av en karakter som er sjeldne i mesolittiske sammenhenger på Østlandet.

Publisert 3. feb. 2020 12:59 - Sist endret 27. feb. 2020 11:08