Fraktalanalyse, og hvordan den kan anvendes i arkeologi

Fredagsseminar med Hallvard Bruvoll, stipendiat i arkeologi ved IAKH.

Bildet kan inneholde: tørke, jord, brun, begivenhet, søle.

Du har kanskje sett ulike grafiske framstillinger av den kjente Mandelbrot-likningen, der man kan zoome inn i det uendelige og stadig se nye og mindre utgaver av hele figuren? Denne egenskapen, som vi finner igjen i mange naturlige former, som bregner, trær, snøfnugg og lynnedslag, kalles formlikhet, og er et av kjennetegnene på en fraktal.

Men kan fraktaler også være andre ting enn artige skjermsparere? Kan studiet av slike mønstre ha relevans for arkeologi?

I en tid med stadig økende datamengder fra forskning og kulturminneforvaltning, der komplekse systemer, modellering og simulering har blitt viktige satsingsområder for utvikling av ny kunnskap, kan fraktalanalyse bli et nyttig verktøy for å forstå hvordan tidligere samfunn fungerte og utviklet seg.

Dette er temaet i Hallvard Bruvolls PhD-prosjekt ved IAKH. I foredraget vil han gi en kort innføring i hva fraktaler er og hvordan de kan analyseres, med noen eksempler fra arkeologisk forskning.

Publisert 4. sep. 2020 14:40 - Sist endret 24. sep. 2020 16:11