Mellom huler og hav - en undersøkelse av senglasial bosetning i det sentrale England

Fredagsseminar med Julia Kotthaus, stipendiat ved School of Archaeology, Oxford.

Bildet kan inneholde: stein, himmel, tre, fotografering, gress.

En tradisjonell oppfatning av britisk senpaleolitikum er at spor etter den tidligste bosettningen etter forrige glasiale maksimum er tett knyttet opp mot huler og hellere, eller primært opptrer i Sørengland. Men hva med de store, tilsynelatende funntomme områdene mellom disse hulene og Nordsjøfastlandet i øst? Prosjektet tar utgangspunkt i områdene rundt elven Trent i East Midlands, hvor en rekke relevante funnsteder og store konsentrasjoner av relevante løsfunn har blitt identifisert og undersøkt gjennom en omfattende og systematisk analyse av arkeologiske funn, arkiver, geografiske kilder og politiske styringsdokumenter. Resultatene avslører et langt mer nyansert bilde av senglasial bosetning, men viser samtidig til et tett sammenheng mellom moderne aktiviteter og funnspredning.

Publisert 3. feb. 2020 10:34 - Sist endret 25. sep. 2020 14:39