Gjellestadskipet og dets omgivelser

Seminar med Christian Løchsen Rødsrud, Kulturhistorisk museum

Arkeologisk avdekkede rester av skip fra Gjellestad-utgravningen

Gjellestadskipet ble oppdaget ved hjelp av georadar i 2018. Prøveundersøkelser i 2019 viste at skipet er angrepet av soppråte som hurtig bryter ned restene av skipet. I 2020 ble det bevilget midler til utgravning av den unike skipsgraven som ligger plassert i et rikt kulturlandskap. Skipsgraver av denne typen kan knyttes til den ypperste eliten i samfunnet, og oppdagelsen vil være med på å endre vårt syn på det politiske miljøet rundt Viken i vikingtid. Utgravningen ble avsluttet 1. oktober 2021 og vil her presenteres i sin helhet samtidig som det vil settes inn i en bredere  kontekst.

Publisert 7. sep. 2021 17:00 - Sist endret 26. okt. 2021 10:45