Et doktorgradsprosjekt med arbeidstittelen "Computational Modelling of Coastal Settlement Patterns in the Stone Age of South-Eastern Norway"

Seminar med Isak Roalkvam, PhD-stipendiat i arkeologi ved IAKH

Bildet kan inneholde: skjorte, panne, nese, leppe, hake.

Jeg vil presentere grunnlaget for mitt doktorgradsprosjekt og de resultater som foreligger etter et år som stipendiat ved IAKH.

Noen sentrale tema for prosjektet er beliggenheten til steinalderlokaliteter relativt til det samtidige havnivået, statistiske analyser av gjenstandsinventar ved et større antall lokaliteter, håndtering og integrering av romlig og tidsmessig usikkerhet i analysene, samt praksis knyttet til åpen forskning.

Seminaret er fysisk, men vill også sendes ut på Zoom. Zoom-lenke til møtet finner du her:

Topic: Arkeologisk Fredagsseminar
Time: Nov 12, 2021 02:00 PM Stockholm

Join Zoom Meeting
https://uio.zoom.us/j/65658780168?pwd=Q25KVTYyS3FNQlVMNGI4R2VFdGM5dz09

Meeting ID: 656 5878 0168
Passcode: 771362

Publisert 7. sep. 2021 17:01 - Sist endret 12. nov. 2021 10:16