Kollektivt minne etter nasjonale traumer: 22 juli i et internasjonalt perspektiv

Høsten 2017 starter det første kullet med elever født etter 22. juli 2011 på skolen. Hva vil de som selv ikke husker, lære om angrepene mot Utøya og Regjeringskvartalet? Står det igjen en felles nasjonal fortelling etter terroren? 

Åpent for alle, krever påmelding.

Foto: Paal Sørensen (Wikimedia Commons)

 • Finnes det en nasjonal fortelling om 22. juli?
 • Hvilken rolle spiller museer, domstoler, historikere og undervisere for minnet om terroren? 
 • Hvordan undervise om nasjonale traumer?

  De siste tiårene har det vært en økende interesse for kollektivt minne innenfor akademia. Med ulike utgangspunkt undersøker forskere hvem og hva som former samtidens syn på det som var, og studier av traumatiske hendelser står sentralt. 22. juli-terroren kan vanskelig sammenliknes med folkemord eller verdenskrig i dimensjon, varighet eller natur. Likevel, når det gjelder utfordringer i møte med fortiden – ikke minst tilknyttet spørsmål om minnesteder og rettsoppgjørets rolle, finner en relevante paralleller til andre nasjonale traumer. Konferansen setter den norske erfaringen inn i dette større bildet.

   Meld deg på her.

   Program

   Del 1: 08.45-11.15 – 22. juli-senteret

   08.45: Velkommen

   09.00: Omvisning i 22. juli-senterets utstilling.

   Kort introduksjon v/Anne-Lene Andersen, fagansvarlig ved 22. juli-senteret.

   09.45: «En nasjonal fortelling om 22. juli-terroren?»

   Innledning v/Tor Einar Fagerland etterfulgt av panelsamtale.

   Samtalen ledes av Maja Gudim Burheim, UiO.


   Del 2: 12.00-15.00 – Det Norske Videnskaps-Akademi

   12.00: Lunsj

   12.45: «Memory and law – Courts' history writing after national trauma» 

   Key lecture by Nigel Eltringham: «Memory and the Law - how courts shape our collective memory of traumatic pasts - challenging historians' craft?» with panel discussion. 

   The panel will be moderated by Synne Corell, Historian, HL-senteret.


   Del 3: 15.00-17.30 – Det Norske Videnskaps-Akademi

   15.00: Kaffe 

   15.30: «Retten til historie – Hvordan undervise om nasjonale traumer?»

   Presentasjon av FN-rapportene «Memorialization Processes» (2013) og «Writing and Teaching of History» (2014) etterfulgt av panelsamtale.

   Samtalen ledes av Erling S. Sandmo, professor i Historie, UiO.

   17.30: Slutt

   Emneord: Kollektivt minne, Nasjonale traumer, 22. juli, Historie, minnestudier, Menneskerettigheter, kulturelle rettigheter, FN, IAKH, Det Norske Videnskaps-akademi
   Publisert 6. jan. 2017 14:29 - Sist endret 20. mars 2019 11:50