Film i historieundervisningen

Velkommen til panelsamtale om film i historieundervisningen. Erling Sandmo, Hege Roaldset og Terje Lillebo Aavatsmark deltar. Sammen skal vi bli klokere på bruk av film som historieformidling, dele filmtips og erfaringer.

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, mennesker, tekst, font, bildetekst.

Historiske hendelser blir brukt som utgangspunkt i stadig flere film- og tv-produksjoner. Kinofilmer som "Den 12. Mann" og TV-serier som "Vikings" og "Beforeigners", trekker til seg store seertall. Hvordan skal vi som historielærere forholde oss til dette mediemarkedet? Kan film brukes til å formidle historie i skolen? Og hva vil det i så fall kreve av læreren og elevene? Filmverdenen er stor, spørsmålene er mange. Velkommen til panelsamtale om bruk av film i historieundervisningen!

Med oss i panelet har vi historieprofessor Erling Sandmo, universitetslektor og historiedidaktiker Hege Roaldset og lektorstudent og lærer ved Majorstuen skole, Terje Lillebo Aavatsmark.

Arrangementet ledes av masterstudenter i historie ved Universitetet i Oslo. Det blir servert kaffe og kaker.

Ta med en venn eller fem. Velkommen!

Publisert 10. okt. 2019 14:48 - Sist endret 10. okt. 2019 14:48