På feil side av historien?

Velkommen til panelsamtale om historisk empati, med spesielt fokus på historieundervisningen i skolen. Hva er historisk empati og hvorfor er det viktig? Med oss i panelsamtale har vi historiker, journalist og lektor, Ellen Cathrine Lund, og filosof og statsviter, Claudia Lenz.

Bildet kan inneholde: tekst, skrift.

Hvordan dømmer vi fortidens mennesker i dag? I Fagfornyelsen er historisk empati et av kjerneelementene i historiefaget, men hva er det og hvordan formidle det? Samtidig debatteres det verden over om hvordan man skal minnes fortidens mennesker, kan man dømme de etter hva som i dag er å anse som «politisk korrekt»? Hvor går så skillet mellom gode og onde historiske aktører? Vil en mer nyansert historiefortolkning fremme «den gode fortellingen», eller er historien for kompleks?

Arrangementet er åpent for alle, og alle som møter vil bli bedt om å registrere seg på nettskjema.

Det vil bli servert kaffe og kake.

Arrangør

Studenter på HIS4050
Publisert 22. okt. 2020 14:36 - Sist endret 21. des. 2020 15:49